E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
red. prof. dr. Marjan Krašna
E-mail marjan.krasna@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 645
Prostor: K 0.17.1
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Marjan Krašna

Predmeti ali E-gradiva

  • Multimedija Gradiva
  • Informacijska podpora didaktičnim strategijam Gradiva
  • Digitalna varnost Gradiva
  • Uporabno računalništvo za pedagoge Gradiva
  • Računalništvo za psihologe Gradiva

Monografija

Multimedija v izobraževanju

Ob koncu prejšnjega tisočletja smo začeli uvajati predmet multimedija v vse pedagoške smeri na nekdanji Pedagoški fakulteti v Mariboru. Predmet se je izvajal več kot desetletje in postal nepotreben šele ob spremembi oz. bolonjski prenovi študijskih programov. Knjiga je nastala ob koncu obdobja uvajanja multimedije v izobraževanje. Predstavlja projektno dokumentacijo, prikazuje opravljeno delo in raziskave, ki smo jih izvajali v tem času, in podaja predloge za prihodnje raziskave.

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
27. 5. 2014
Obvestilo izr. prof. dr. Marjana Krašne
26. 5. 2014
Govorilna ura izr. prof. dr. Marjana Krašne
28. 6. 2012
Govorilna ura izr. prof. dr. Marjana Krašne

Starejša obvestila zaposlenega