E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
izr. prof. dr. Vlasta Kučiš
E-mail vlasta.kucis@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 701
Prostor: K 0.11
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Vlasta Kučiš

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica znanosti,
 • izredna profesorica za prevajalstvo in tolmačenje.

Življenjepis

 • 2002 - 2011 lektorica za nemški jezik na Oddelku za germanistiko in prevodoslovje,
 • 2011 docentka za prevodoslovje - nemški jezik,
 • 2016 izredna profesorica za prevajalstvo in tolmačenje.
Zaposlitev
 • 1983 - 1985 Steklarna Straža, prevajalka;
 • 1986 ‒ 2002 Zdravilišče Rogaška, direktorica marketinga; 
 • 2002 ‒ Pedagoška fakulteta, nato Filozofska fakulteta UM.

Raziskovalno področje

 • zgodovina in teorija prevajanja,
 • prevajanje strokovnih besedil,
 • medkulturna komunikacija, 
 • komunikacija v turizmu,
 • elektronska prevajalska orodja,
 • interdisciplinarne raziskave.

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

 • Evropsko združenje prevodoslovcev (EST - European Society for Translation Studies)
 • Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (DZTPS)
 • SOEGV (Südosteuropäischer Germanistenverband)
 • Croatian Communication Association (CCA)
 • Mednarodno združenje turističnih novinarjev in pisateljev (FIJET)
 • članica Znanstvenoraziskovalnega sveta za interdisciplinarne raziskave pri ARRS (2016 - )
 • članica Poslovodnega odbora FF UM (2014 - )
 • vodja raziskovalne skupine Prevodoslovne študije in medkulturna komunikacija (2565-010) 
 • vodja mednarodne CEEPUS mreže TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation (CIII-SI-0711-02-1314)
 • vodja mednarodnih prevodoslovnih poletnih šol TRANS
 • članica mednarodne CEEPUS mreže *e-Bologna* - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe (CIII-AT-0119-11-1617)
 • predstojnica Oddelka za prevodoslovje (2011-2015)

Projekti

 • raziskovalka na projektu Večjezična medkulturna poslovna komunikacija za Evropo - MIG-KOMM-EU (Mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa), mednarodni evropski projekt: 504431-2009-LLP-1-2009-1-DE-KA2-KA2MP (2009 - 2011).
 • nosilka in vodja aplikativnih projektov - Po kreativni poti do praktičnega znanja v obdobju 2013 - 2016:
 • Osnutek slovenskih prevodov terapevtskih in rehabilitacijskih aparatov za fizioterapijo (Preterea), 2016.
 • Prevajanje in oblikovanje večjezičnega prodajno-promocijskega gradiva hotela Sava Rogaška (Hosaro), 2016.
 • Medkulturna analiza in predlog večjezične rešitve spletne ponudbe hotela City, 2014.
 • Preliminarni osnutek prevoda promocijsko-prodajnega gradiva s področja kozmetike in lepote, 2014.

Udeležba na mednarodnih konferencah

 • 8th International Conference Professional Communication and Translation Studies: Communicating Science, 4-5 April 2013, Timişoara Politehnica University, Department of Communication and Foreign Languages.
 • Jubiläumskonferenz 90 Jahre Germanistik, 125 Jahre St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia, zum Thema Traditionen, Herausforderungen und Perspektiven in der germanistischen Lehre und Forschung, 11.- 12.10. 2013, St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia.
 • 6. SOEGV - Jahreskonferenz, 17.-19.10. 2013, Universität Prishtina, Perspektivierung - Beziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit in der deutschen Sprache, der deutschsprachigen Literatur, Kultur, DaF-Didaktik und Translatologie.
 • Translata 2014 - Translation studies & translation practice, Universität Innsbruck.
 • 7. SOEGV - Jahrestagung des Südosteurropäischen Germanistenverbandes: Sarajevo 2014 & das Jahr 1914 , Universität Sarajevo, Philosophische Fakultät, 16. - 19. 10. 2014.
 • International scientific Conference: Translating cultures, June 4th to 6th, 2015, Belgrade University, Faculty of Philology.
 • 8. SOEGV - Jahrestagung des Südosteuropäischen Germanistenverbandes: Nähe und Distanz in Sprache, Literatur und Kultur, Universität Kragujevac, 11.-15. November 2015.
 • 9th International Conference Professional communication and translation studies: Language and communication in the digital era , 26-27 March 2015, Timişoara, Romania. Timişoara: Politehnica University, Department of Communication and Foreign Languages.
 • Translation and interpreting: convergence, contact, interaction, Università degli Studi di Trieste, 26-28 May, 2016.
 • Trans 2016 : Translation und Fachkommunikation, 1. 9. -10. 9. 2016, Sofia, Internationale translationswissenschaftliche Sommerschule Sofia, Neue bulgarische Universität.
 • 9. SOEGV - Jahrestagung des Südosteuropäischen Germanistenverbandes: Politik und Macht in der deutschen Sprache, Literatur und Kultur, Bar, Montenegro 9.11-13.11. 2016. 
 • 10th International Conference on Professional Communication and Translation Studies: Language and Communication: The Digital Challenge, Timisoara, 30-31 March 2017.
 • The 1st World Congress on Translation Studies (Congrès Mondial de Traductologie): Translation Studies: an autonomous discipline, 10-14 April 2017, Paris West University Nanterre-La Défense.
 • MultiMeDialecTranslation, University of Southern Denmark, Odensee, 17th - 20th May 2017.

Drugo mednarodno sodelovanje

 • urednica mednarodne znanstvene revije Translatologia
 • članica mednarodnih uredniških odborov znanstvenih revij: Babel, Intralinea, Professional Communication and Translation Studies, Informatologia
 • predavateljica na poletni šoli SummerTrans VII: Quality and competence in translation, IATI International Translation Summer School, University of Innsbruck, 11-20 July 2016 
 • gostujoča predavateljica v okviru CEEPUS raziskovalno-pedagoških štipendij na Univerzah v Innsbrucku, Dunaju, Nitri, Beogradu, Reki, Nikšiću, Sofiji 
 • gostujoča predavateljica v okviru Erasmus štipendij na Univerzah Bologna, Leipzig, Vaasa, Češke Budjevice
 • organizatorka strokovnih ekskurzij in okroglih miz za študente (Univerzi v Nitri in Čeških Budjevicah, 2014; Univerzi v Beogradu in NBU v Sofiji, 2015; Univerza na Dunaju, 2016; Univerza v Innsbrucku, 2017)
 • vodja mednarodnih prevodoslovnih poletnih šol TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation:
 • TRANS 2013: TRANSKULTURELLE KOMMUNIKATION UND TRANSLATION IN SÜDOSTEUROPA, Univerza v Mariboru, 1.7.-14.7.2013
 • TRANS 2014: TRANSLATION VON HEUTE, GESTERN UND MORGEN, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 7.7.-17.7.2014 
 • TRANS 2015: TRANSLATION, TRANSKULTURALITÄT UND MEHRSPRACHIGKEIT, Sveučilište u Zadru, 31.8. - 11.9.2015
 • TRANS 2016: TRANSLATION UND FACHKOMMUNIKATION; TRANSLATION AND SPECIALISED COMMUNICATION, Nova bolgarska univerza v Sofiji, 1.9.-10.9.2016
 • TRANS 2017: TRANSLATION UND MIGRATION, Oddelek za prevodoslovje FF UM v sodelovanju z Oddelkom za prevajalstvo FF ULJ in Direktoratom za prevajanje EP, 1.7.-13.7.2017
Monografija
 • KUČIŠ, Vlasta. Translatologija u teoriji i praksi. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo: Nonacom, 2016. ISBN 978-953-6226-32-0.
 • MIKIĆ, Pavao, KUČIŠ, Vlasta. Translatorik im Kontext der Kulturspezifik. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo: Nonacom, 2004. ISBN 953-6226-16-2. 
 • KUČIŠ, Vlasta (urednik). Translation in Theorie und Praxis, (Deutsch als Fremdsprache in der Diskussion, Bd. 8). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. ISBN 978-3-631-62903-1. 
 • ĐUROVIĆ, Annette (urednik), KUČIŠ, Vlasta (urednik). Translation und transkulturelle Kommunikation, (Ausgabe Sprache, Literatur, Kultur, Bd. 3). Beograd: Filološki fakultet, 2014. ISBN 978-86-6153-250-4.
 • KUČIŠ, Vlasta (urednik), ŽAGAR-ŠOŠTARIĆ, Petra (urednik). Beiträge zur Translation von gestern, heute und morgen. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2017. ISBN 978-953-7975-48-7.
 • KUČIŠ, Vlasta (urednik). Transkulturalität im mehrsprachigen Dialog; Transcultural communication in multilingual dialogue. Luxembourg: Evropski parlament, 2017 (v pripravi)
OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
25. 1. 2016
Govorilne ure doc. dr. Vlaste Kučiš v zimskem izpitnem obdobju
11. 11. 2015
Obvestilo doc. dr. Vlaste Kučiš
28. 10. 2015
Obvestilo doc. dr. Vlaste Kučiš

Starejša obvestila zaposlenega