E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
doc. dr. Gjoko Nikolovski
E-mail gjoko.nikolovski@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 636
Prostor: K 2.13
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Gjoko Nikolovski

Znanstveni in akademski naziv

 • doktor znanosti s področja slovenskega jezikoslovja
 • docent za slovenski jezik in lektor za slovanske jezike

Življenjepis

 • doktor znanosti s področja slovenskega jezikoslovja (2016)
 • zaposlitev na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (2008¬-)
 • sodelavec za slovenski jezik na Filološki fakulteti Univerze Sv. Cirila in Metoda v Skopju (2004‒2008)
 • dodiplomski študij na Filološki fakulteti Univerze Sv. Cirila in Metoda v Skopju (2006)

Izvolitve

 • 2017 docent za slovenski jezik
 • 2018 lektor za slovanske jezike
 • 2011 asistent za slovenski jezik

Raziskovalna področja

 • zgodovina slovanskih knjižnih jezikov
 • primerjalna analiza slovanskih jezikov
 • južnoslovanski jeziki
 • jezikovna politika in jezikovno načrtovanje
 • prevajalske vezi med južnoslovanskimi jeziki
 • poučevanje južnoslovanskih jezikov kot drugih in tujih jezikov
 • slovenščina kot drugi in tuji jezik

Članstvo, funkcije

 • namestnik predstojnice Oddelka za slovanske jezike in književnosti (2019‒)
 • institucionalen koordinator Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za CEEPUS mrežo Slavic Philology and its Cultural Contexts (2019‒)
 • član Delovne skupine za promocijo zdravja na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (2019‒)
 • član Komisije za mednarodno sodelovanje Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (2018‒2022)
 • član Komisije za preverjanje in ocenjevanje znanja slovenskega jezika v postopku vpisa tujcev na UM (2017‒)
 • alumni koordinator Oddelka za slovanske jezike in književnosti (2017-2020)
 • tutor na Oddelku za slovanske jezike in književnosti (2012-2014)

Projekti, programske skupine

 • vodja Študentskega inovativnega projekta za družbeno korist (ŠIPK) SOS Slovenščina (2019)
 • sodelavec projekta Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (2018‒2019)
 • član programske skupine Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine, P6-0156 (2018‒)
 • član projekta Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora, J6-2238 (2009‒2012)
 • član projekta TEMPUS Center za testiranje in certificiranje makedonščine kot drugega in tujega jezika Filološke fakultete Univerze Sv. Cirila in Metoda v Skopju (2006-2008)

Znanstvene razprave in sestavki v znanstvenih monografijah (izbor)

Simon ZUPAN, Marta BIBER, Natalija ORLIĆ, Božica KITIČIĆ, Gjoko NIKOLOVSKI, 2019. Temeljne razlike med prevajanjem in tolmačenjem. Od jezika k filozofiji in nazaj: Festschrift ob 75-letnici Dunje Jutronić. Ur. Bojan BORSTNER, Tomaž ONIČ, Simon ZUPAN. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 303‒318.

Gjoko NIKOLOVSKI, 2019. Kulturno-specifični izrazi u srpskim i hrvatskim prevodima Cankarovog "Sluge Jerneja". Temeljne razlike med prevajanjem in tolmačenjem. Od jezika k filozofiji in nazaj : Festschrift ob 75-letnici Dunje Jutronić. Ur. Bojan BORSTNER, Tomaž ONIČ, Simon ZUPAN. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 337‒356.

Gjoko NIKOLOVSKI, 2018. Cankarjev Hlapec Jernej in njegova pravica v makedonščini. Ivan Cankar v medkulturnem prostoru: ob stoti obletnici Cankarjeve smrti. Ur. Jožica ČEH STEGER, Simona PULKO, Melita ZEMLJAK JONTES. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 135‒148.

Gjoko NIKOLOVSKI, 2017. Panonska in makedonska teorija o jezikovni osnovi stare cerkvene slovanščine na prelomu iz 18. v 19. stoletje skozi prizmo genetolingvistike. Studia Historica Slovenica: časopis za humanistične in družboslovne študije 17/1, 359‒377, 430.

Gjoko NIKOLOVSKI, 2016. Fonološke baze suškega govora ‒ 120 let po izidu Macedonische Studien (1896) Vatroslava Oblaka. Slavia Centralis 9/2, 21‒38.

Gjoko NIKOLOVSKI, 2016. Velikomoravsko-panonsko besedišče v makedonskih biblijskih besedilih od 12. do 15. stoletja. Studia Historica Slovenica: časopis za humanistične in družboslovne študije 16/3, 551‒570.

Učna gradiva in priročniki

Gjoko NIKOLOVSKI, 2016. Gramatički pregled srpskog i hrvatskog jezika/Gramatički pregled srpskoga i hrvatskoga jezika /Slovnične preglednice srbskega in hrvaškega jezika (učno gradivo za predmeta Lektorat srbščine in Lektorat hrvaščine). Maribor: Filozofska fakulteta. http://www.ff.um.si/dotAsset/65585.pdf

 

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
15. 6. 2015
Govorilne ure lekt. Gjoka Nikolovskega v poletnem izpitnem obdobju
11. 5. 2015
Obvestilo lekt. Gjoka Nikolovskega
16. 4. 2015
Obvestilo lekt. Gjoka Nikolovskega

Starejša obvestila zaposlenega