E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes
E-mail melita.zemljak@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 640
Prostor: K 2.02
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Melita Zemljak

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica jezikoslovnih znanosti,
 • docentka za slovenski knjižni jezik.

Življenjepis

 • Leto profesorske diplome: 1996 je diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti s temo Govor Lok pri Sevnici, leta 1997 iz angleškega jezika in književnosti s temo The origins of language, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru.
 • Leto in naslov magistrskega dela: 2000, Govor Zabukovja nad Sevnico, Glasoslovje in naglas, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
 • Leto in naslov doktorskega dela: 2003, Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora, Instrumentalno-slušna analiza, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Izvolitve:

 • 2002 asistentka za slovenski jezik
 • 2003 docentka za slovenski jezik
 • 2014 izredna profesorica za slovenski jezik

Zaposlitev

 • 1997, mlada raziskovalka, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru.

Osrednje raziskovalno področje:

 • slovenska dialektologija,
 • poudarek na fonetičnih ter fonoloških raziskavah,
 • analize narečnih govorov, ki v prvi vrsti temeljijo na klasični slušni metodi,dopolnjuje jih z novejšim instrumentalno-slušnim pristopom.

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

 • je članica Slavističnega društva Slovenije;
 • aktivna članica Slavističnega društva Maribor, v času od 1999 do 2002 je bila v upravnem odboru Slavističnega društva Maribor blagajničarka;
 • od leta 1999 je članica komisije za zagovor raziskovalnih nalog osnovnošolcev in srednješolcev Mladi za napredek Maribora;
 • sodelovala je pri organizaciji petih strokovnih oz. znanstvenih srečanj, še posebej je potrebno izpostaviti 2., 3. in 4. mednarodni dialektološki simpozij;
 • od 1999 do 2003 je sodelovala v programski skupini Preučevanje jezika in literature;
 • od 2004 do 2006 je sodelovala v programski skupini Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine;
 • od 2004 do 2006 je bila v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko vključena v projekt Razvoj in vrednotenje jezikovnih virov in komponent za strojno simultano prevajanje slovenskega jezika (projekt PREGO);
 • od leta 2006 sodeluje v E-razvojni skupini za predmet ali področje: slovenščina, ki jo vodi mag. Marica Žveglič z Zavoda RS za šolstvo, in sicer pri dveh e-projektih: E-projekt (št. 11): E-besedilo pri pouku slovenščine v 9. razredu osnovne šole in E-projekt (št. 24): E-SLOvenščina: učenje in poučevanje slovenščine na daljavo.

Monografija

Znanstvena monografija Jezikovna kultura v teoriji in šolski praksi

Znanstvena monografija Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi (Študentska založba Litera, 2014) prinaša na enem mestu zbran podroben prikaz pojmovanja jezikovne kulture, kot so ga prepoznali v rabi in ga teoretično izrazili številni slovenski (predvsem) jezikoslovci, odražajoč stanje družbe kot celote, njenih posameznih segmentov, kot tudi stanje posameznika, torej glede na formalne in neformalne nosilce jezika. Monografija v prvem delu predstavlja izsledke raziskav in razmišljanj o jezikovni kulturi na Slovenskem v teoretičnem smislu, v drugem delu pa se osredotoča na razmišljanje o jezikovni kulturi in rabi različnih socialnih zvrsti jezika v šolskem sistemu, tudi v zvezi z normativnostjo, za katero pravzaprav ne moremo reči, da se udejanja le v knjižnem jeziku.

Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora, Instrumentalno-slušna analiza

Znanstvena monografija Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora, Instrumentalno-slušna analiza (Maribor, Zora 30, 2004) je predstavitev novega načina raziskovanja narečnega govornega gradiva z uporabo in priredbo nekaterih orodjih ter izsledkov instrumentalne fonetike v povezavi s klasično slušno metodo analiziranja slovenskega narečnega glasovja in prozodije. Monografija prinaša izsledke analiz pogostnosti in trajanja glasov (samoglasnikov) štajerskega narečnega govora Zabukovje nad Sevnico.

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
19. 1. 2016
Govorilne ure izr. prof. dr. Melite Zemljak Jontes
11. 1. 2016
Govorilna ura izr. prof. dr. Melite Zemljak Jontes
8. 12. 2015
Govorilna ura izr. prof. dr. Melite Zemljak Jontes

Starejša obvestila zaposlenega