E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
asist. Nejc Plohl
E-mail nejc.plohl1@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 855
Prostor: K 2.38.1
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Nejc Plohl

Poučevanje

 

 • Socialna psihologija 1
 • Socialna psihologija 2
 • Uvod v razvojno psihologijo
 • Diplomska seminarska naloga
 • Aplikativna socialna psihologija

 

Raziskovalni interesi

 • Komunikacija znanosti in z znanostjo podprtih politik
 • Facebook in druga socialna omrežja
 • Stališča do znanosti
 • Izgorelost

Aktualni projekti

 • Tržni projekt v okviru CePSI: merjenje delovnih pogojev v enem od slovenskih podjetij
 • Upravljanje z mejami med delom in zasebnim življenjem in izgorelost: Preučevanje povezovalnih mehanizmov in robnih pogojev
 • Nevrofiziološko in kognitivno profiliranje vozniških sposobnosti

Publikacije

PLOHL, Nejc, RUGGERI, Kai, STUHLREYER, Julia, MATZ, Sandra. Communication and public engagement. V: RUGGERI, Kai. (ur.). Behavioral insights for public policy: Concepts and cases. London: Routledge, 2018, str. 174-199.

PLOHL, Nejc, MUSIL, Bojan. Do I know as much as I think I do? : the Dunning-Kruger effect, overclaiming, and the illusion of knowledge = Ali znam toliko, kot mislim, da znam? : Dunning-Krugerjev učinek, poznavanje neobstoječih konceptov in iluzija znanja. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2018, 27, str. 20-30.

BLAKEY, Robert, DAHL ASKELUND, Adrian, BOCCANERA, Matilde, IMMONEN, Johanna, PLOHL, Nejc, POPHAM, Cassandra, SORGER, Clarissa, STUHLREYER, Julia. Communicating the neuroscience of psychopathy and its influence on moral behaviour : protocol of two experimental studies. Frontiers in psychology, ISSN 1664-1078, March 2017, vol. 8, art. 294, str. 1-17.

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA

Trenutno ni obvestil.