E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
asist. Saša Zorjan
E-mail sasa.zorjan1@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 856
Prostor: K 2.38.1
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Saša Zorjan

Poučevanje

 • Statistika za psihologe
 • Osebnost
 • Psihološko-metodološki praktikum
 • Pedagoška psihologija I
 • Kompleksne statistične metode
 • Medosebni odnosi in komunikacija
 • Motivacija in emocije
 • Uvod v klinično psihologijo

Raziskovalni interesi

 • Psihopatologija
 • Osebnost
 • Psihološka in nevrofiziološka metodologija

Aktualni projekti

 • Upravljanje z mejami med delom in zasebnim življenjem in izgorelost: Preučevanje povezovalnih mehanizmov in robnih pogojev

Publikacije

SCHIENLE, Anne, ZORJAN, Saša, ÜBEL, Sonja, WABNEGGER, Albert. Prediction of automatic and focused skin picking based on trait disgust and emotion dysregulation. Journal of obsessive-compulsive and related disorders, ISSN 2211-3649, 2018, 16, str. 1-5.

ROBERTS, Megan E., WAGNER, Lisa, ZORJAN, Saša, NÈMETH, Enikö, TOOR, Désie van, CZAPLINSKI, Michał. Testing the situationism scale in Europe : scale validation, self-regulation and regional differences. International journal of psychology, ISSN 0020-7594, Aug. 2017, vol. 52, iss. 4, str. 264-272.

ZORJAN, Saša, KOŠIR, Katja. Stabilnost samospoštovanja v odnosu do narcisizma in psihološkega blagostanja = Self-esteem stability in relation to narcissism and psychological well-being. Psihološka obzorja, ISSN 1318-1874. [Tiskana izd.], 2012, letn. 21, št. 3/4, str. 5-14.

 

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA

Trenutno ni obvestil.