E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
izr. prof. dr. Natalija Ulčnik
E-mail natalija.ulcnik@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 630
Prostor: K 2.15
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Natalija Ulčnik

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica jezikoslovnih znanosti
 • izredna profesorica za slovenski jezik

Življenjepis

 • dodiplomski študij na Pedagoški fakulteti UM (Slovenski jezik s književnostjo), naziv: profesorica slovenščine (2003)
 • zaposlitev na III. gimnaziji Maribor (2003-2004), strokovni izpit (2004), zaposlitev na OŠ Loče (2004-2005), 
 • magistrski in doktorski študij na Pedagoški/Filozofski fakulteti UM (Slovenski jezik s književnostjo, smer Jezik, diahronija), naziv: doktorica jezikoslovnih znanosti (2009)
 • zaposlitev na Pedagoški fakulteti UM (2005-2006), zaposlitev na Filozofski fakulteti UM (2007-)

Izvolitve

 • 2015 izredna profesorica za slovenski jezik
 • 2009 docentka za slovenski jezik
 • 2005 asistentka za slovenski jezik

Raziskovalno področje

 • zgodovina slovenskega knjižnega jezika, zgodovinska slovnica, jezik v starejših slovenskih besedilih
 • razvoj leksike slovenskega jezika
 • paremiologija

Članstvo, funkcije

 • članica Slavističnega društva Maribor in Slavističnega društva Slovenije (2005-), tajnica Slavističnega društva Maribor (2009-), blagajničarka Slavističnega društva Maribor (2005-2009)
 • tehnična urednica mednarodne znanstvene revije Slavia Centralis (2008-)
 • članica Komisije za preverjanje in ocenjevanje znanja slovenskega jezika v postopku vpisa tujcev na UM (2007-)
 • članica tima Mini univerze Filozofske fakultete UM (MUF) (2014-1018)
 • članica komisije za zagovor raziskovalnih nalog na Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije (2008-)
 • članica komisije za podelitev štipendije Škrabčeve ustanove (2017-2018)
 • tutorka na Oddelku za slovanske jezike in književnosti (2008-), koordinatorica tutorjev na FF UM (2010-2011)

Projekti, programske skupine

 • vodja projekta Slovenščina na dlani (2017-2021)
 • članica mednarodnega leksikografskega projekta Madžarsko-slovenski slovar (FF ELTE, Budimpešta) (2015-2019)
 • članica projekta Frazeologija nemškega jezika, Nemško-slovenski medkulturni in kontrastivni vidiki, J6-3601 (2010-2013)
 • članica projekta Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora, J6-2238 (2009-2012)
 • članica programske skupine Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine, P6-0156 (2014-)

Monografije

  Začetki prekmurskega časopisja, Besedje Agustičevega časopisa Prijatel
Mednarodna knjižna zbirka Zora, 67.
Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2009.
  Slovenščina na dlani 1
Uredila Natalija ULČNIK.
Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018.
OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
16. 12. 2015
Govorilna ura pri izr. prof. dr. Nataliji Ulčnik
30. 11. 2015
OBVESTILO izr. prof. dr. Natalije Ulčnik
16. 10. 2015
Obvestilo izr. prof. dr. Natalije Ulčnik

Starejša obvestila zaposlenega