E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
izr. prof. dr. Andrej Kirbiš
E-mail andrej.kirbis@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 826
Prostor: K 3.03
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Andrej Kirbiš

Poučevanje

  • Teorija države in politične ureditve
  • Slovenska družba
  • Uvod v znanstvenoraziskovalno delo
  • Integrativni projekt
  • Sociologija zdravja in bolezni
  • Politika in družbena sprememba

 

Raziskovalni interesi

  • Mladi, zdravje, mediji in življenjski stili
  • Politična in kulturna participacija, politična kultura in vrednote v Sloveniji in Evropi
  • Postkomunistične družbe, družbene spremembe in demokratizacija

 

Aktualni projekti

 

Publikacije

COBISS

Bibliografija (izbrana):

KIRBIŠ, Andrej, LAMOT, Monika, TAVČAR KRAJNC, Marina, LAHE, Danijela, CUPAR, Tina, VEZJAK, Boris in JAVORNIK KREČIČ, Marija (2019). Dejavniki kulturne participacije in njen pomen za šolsko uspešnost mladih v Sloveniji. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : [večavtorska znanstvena monografija], (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 27), str. 115-131. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

KIRBIŠ, Andrej (2018). Regionalne razlike v kulturni participaciji mladih v Sloveniji: severovzhodna Slovenija v primerjalni perspektivi. Studia Historica Slovenica: časopis za humanistične in družboslovne študije, 18 (1): 23-40.

KIRBIŠ, Andrej in FLERE, Sergej (2017). Political Culture in the Yugoslav Successor States. V: RAMET, Sabrina P., HASSENSTAB, Christine M. in LISTHAUG, Ola (ur.): Building Democracy in the Yugoslav Successor States: Accomplishments, Setbacks, and Challenges Since 1990, str. 108-134. Cambridge: Cambridge University Press.

KIRBIŠ, Andrej, FLERE, Sergej, FRIŠ, Darko, TAVČAR KRAJNC, Marina in CUPAR, Tina (2017). Predictors of Conventional, Protest, and Civic Participation Among Slovenian Youth: A Test of the Civic Voluntarism Model. International Journal of Sociology, 47 (3): 182-207.

KIRBIŠ, Andrej (2014). Health, health risk behaviors and lifestyle. V: FLERE, Sergej, et al. Slovenian Youth 2013: Living in Times of Disillusionment, Risk and Precarity, str. 139-161. Maribor: Centre for the Study of Post-Yugoslav Societies (CEPYUS); Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

KIRBIŠ, Andrej, TAVČAR KRAJNC, Marina in MUSIL, Bojan (2014). Sociodemographic and Socioeconomic Inequalities in Physical Activity Among Slovenian Youth. Obzornik zdravstvene nege, 48 (4): 273-285.

KIRBIŠ, Andrej (2013). Political Participation and Non-Democratic Political Culture in Western Europe, East-Central Europe and Post-Yugoslav countries. V: DEMETRIOU, Kyriakos N. (ur.). Democracy in Transition: Political Participation in the European Union, str. 225-251. Heidelberg [etc.]: Springer.

KIRBIŠ, Andrej in TAVČAR KRAJNC, Marina (2013). Gender Role Attitudes in Post-Yugoslav Countries: A Cross-National and Longitudinal analysis. V: FLERE, Sergej (ur.) et al. 20 Years Later: Problems and Prospects of Countries of Former Yugoslavia, str. 151-176. Maribor: Center for the Study of Post-Yugoslav Societes, Faculty of Arts.

KIRBIŠ, Andrej (2011). Ustvarjalnost, kultura, prosti čas. V: LAVRIČ, Miran (ur.), et al. Mladina 2010: družbeni profil mladih v Sloveniji, str. 249-278. 1. izd. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino; Maribor: Aristej.

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
25. 1. 2016
Obvestilo doc. dr. Andreja Kirbiša
24. 11. 2015
Obvestilo doc. dr. Andreja Kirbiša
24. 11. 2015
Obvestilo doc. dr. Andreja Kirbiša

Starejša obvestila zaposlenega