E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
izr. prof. dr. Vlasta Kučiš
E-mail vlasta.kucis@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 701
Prostor: K 0.11
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Vlasta Kučiš

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica znanosti,
 • izredna profesorica za prevajalstvo in tolmačenje.

Življenjepis

 • 2002 - 2011 lektorica za nemški jezik na Oddelku za germanistiko in prevodoslovje,
 • 2011 docentka za prevodoslovje - nemški jezik,
 • 2016 izredna profesorica za prevajalstvo in tolmačenje.

Zaposlitev

 • 1983 - 1985 Steklarna Straža, prevajalka;
 • 1986 ‒ 2002 Zdravilišče Rogaška, direktorica marketinga; 
 • 2002 ‒ Pedagoška fakulteta, nato Filozofska fakulteta UM.

Raziskovalno področje

 • teorija in zgodovina prevajanja,
 • medkulturna komunikacija,
 • sodno tolmačenje,
 • prevajanje strokovnih besedil,
 • komunikacija in prevajanje v turizmu in marketingu,
 • interdisciplinarne raziskave.

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

 • Evropsko združenje prevodoslovcev (EST - European Society for Translation Studies).
 • Članica Znanstvenoraziskovalnega sveta za interdisciplinarne raziskave pri ARRS (2016 - 2021).
 • Vodja mednarodne CEEPUS mreže TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation (CIII-SI-0711-02-1314).
 • Vodja raziskovalne skupine Prevodoslovne študije in medkulturna komunikacija (2565-010).
 • Vodja mednarodnih prevodoslovnih poletnih akademij in simpozijev TRANS.
 • Članica mednarodne CEEPUS mreže *e-Bologna* - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe (CIII-AT-0119-11-1617).
 • Članica Poslovodnega odbora FF UM (2014 - 2018).
 • Članica Senata FT UM (2012-2014 in 2014-2018).
 • Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (DZTPS).
 • Članica SOEGV (Südosteuropäischer Germanistenverband).
 • Članica DUPM (2016 - ).
 • Croatian Communication Association (CCA).
 • Mednarodno združenje turističnih novinarjev in pisateljev (FIJET).
 • Predstojnica Oddelka za prevodoslovje (2011-2015).

Projekti

 • Partner pri evropskem projektu (2018-2019) TransLaw - exploring legal interpreting service paths and transcultural law clinics for persons suspected or accused of crime (Sodno tolmačenje in vzpostavitev medkulturnih pravnih klinik za tujce, osumljene ali obtožene kaznivih dejanj) : DG Justice Grant Agreement number: 760157 - TransLaw - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-06
 • Vodja in avtorica projekta (2018-2019) Prevajanje in tolmačenje za migrante in begunce - izkušnje Slovenije in Hrvaške = Prevođenje i tumačenje za migrante i izbjeglice - iskustva Slovenije i Hrvatske (ARRS-BI-HR/18-19-035).
 • Raziskovalka na projektu (2009-2011) Večjezična medkulturna poslovna komunikacija za Evropo - MIG-KOMM-EU (Mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa), mednarodni evropski projekt: 504431-2009-LLP-1-2009-1-DE-KA2-KA2MP.
 • Avtorica in vodja aplikativnih projektov (2013-2019) - Po kreativni poti do praktičnega znanja:
  1. Osnutek večjezične brošure Grand hotela Rogaška v funkciji turistične promocije
   (Grandbro), 2018.
  2. Osnutek slovenskih prevodov terapevtskih in rehabilitacijskih aparatov za fizioterapijo
   (Preterea), 2016.
  3. Prevajanje in oblikovanje večjezičnega prodajno-promocijskega gradiva hotela Sava Rogaška
   (Hosaro), 2016.
  4. Medkulturna analiza in predlog večjezične rešitve spletne ponudbe hotela City, 2014.
  5. Preliminarni osnutek prevoda promocijsko-prodajnega gradiva s področja kozmetike in lepote, 2014.

Udeležba na mednarodnih konferencah

 • 20th ITRI International Conference (2021): The Roles and Identities of Interpreters and Translators in an Ever-Changing World, Interpreting and Translation Research Institute (ITRI) & Graduate School of Interpretation and Translation (GSIT) Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), Seoul, South Korea (Online), January 22 and 23, 2021.
 • Transkulturalität als integratives Element in der Germanistik? (2019) Philologische Fakultät der Universität Belgrad, 7.- 8. 9. 2019.
 • TRANS 2019: Dolmetschen und Übersetzen für öffentliche Einrichtungen (Tolmačenje in prevajanje za javne institucije), Wien, Dunaj, 23. 9. - 30. 9. 2019.
 • 12. SOEGV: Germanistik als Sprach- und Kulturbrücke in Südosteuropa - heute, gestern und morgen (2019), Maribor, 6.- 9. 11. 2019.
 • I Congreso Internacional Comunicación Interlingüística e Intercultural en Contextos de Asilo y Refugio, 10 y 11 Octubre 2018, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
 • 11. SOEGV: Mensch und Maschine : humane, technische und virtuelle Welt in Sprache, Literatur und Kultur, 16.-20. Oktober 2018, Skopje.
 • TRANS 2018: Translation in the European Parliament (Prevajanje v Evropskem parlamentu) Centre for Advanced Academic Studies, Dubrovnik (CAAS), 17.- 22. 7. 2018.
 • 10th International Conference on Professional Communication and Translation Studies (2017): Language and Communication: The Digital Challenge, Timisoara, 30-31 March 2017.
 • The 1st World Congress on Translation Studies (Congrès Mondial de Traductologie) (2017): Translation Studies: an autonomous discipline, 10-14 April 2017, Paris West University Nanterre-La Défense.
 • TRANS 2017: Prevajanje in migracije - Translation und Migration, Maribor, 1. - 13. 7. 2017.
 • 500 let reformacije, Maribor, 9.- 10. 11. 2017.
 • 3rd International Conference on Translation and Interpreting Studies TRANSLATA III : Redefining and refocusing translation and interpreting studies, December 7th - 9th, 2017, University of Innsbruck, Department of Translation Studies.
 • Translation and interpreting: convergence, contact, interaction, Università degli Studi di Trieste, 26-28 May, 2016.
 • TRANS 2016: Translation und Fachkommunikation, 1. -10. 9. 2016, Sofia, Neue bulgarische Universität.
 • 9. SOEGV: Politik und Macht in der deutschen Sprache, Literatur und Kultur, Montenegro, Bar, 9.- 13.11. 2016.

Drugo mednarodno sodelovanje

 • urednica mednarodne znanstvene revije Translatologia,
 • članica mednarodnih uredniških odborov znanstvenih revij: Babel, Intralinea, Professional Communication and Translation Studies, Folia Linguistica et Litteraria, Jezikoslovlje,
 • predavateljica na poletni šoli SummerTrans VII: Quality and competence in translation, IATI International Translation Summer School, University of Innsbruck,
 • gostujoča predavateljica v okviru CEEPUS in Erasmus raziskovalno-pedagoških štipendij na Univerzah v Innsbrucku, Dunaju, Nitri, Beogradu, Reki, Nikšiću, Sofiji, Leipzigu,
 • vodja strokovnih ekskurzij in okroglih miz za študente (Univerzi v Nitri in Čeških Budjevicah, 2014; Univerzi v Beogradu in NBU v Sofiji, 2015; Univerza na Dunaju, 2016; Univerza v Innsbrucku, 2017; Univerza v Zadru, 2018; Univerza v Bratislavi, 2019; Evropski parlament, 2019),
 • vodja in avtor mednarodnih prevodoslovnih poletnih akademij in simpozijev TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation:
  1. TRANS 2013: TRANSKULTURELLE KOMMUNIKATION UND TRANSLATION IN SÜDOSTEUROPA; MEDKULTURNA KOMUNIKACIJA IN PREVAJANJE V JUGOVZHODNI EVROPI, Univerza v Mariboru, Maribor, 1. -14. 7. 2013 http://www.ff.um.si/mednarodno-sodelovanje/poletne-sole/poletne-sole-ff-um/trans-2013.dot
  2. TRANS 2014: TRANSLATION VON HEUTE, GESTERN UND MORGEN; PREVAJANJE DANES, VČERAJ IN JUTRI, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 7. -17. 7. 2014
   http://www.ff.um.si/dotAsset/46253.pdf
   http://www.ff.um.si/dotAsset/49838.pdf
  3. TRANS 2015: TRANSLATION, TRANSKULTURALITÄT UND MEHRSPRACHIGKEIT; PREVAJANJE, MEDKULTURNOST IN VEČJEZIČNOST, Sveučilište u Zadru, Zadar, 31. 8. - 11. 9. 2015 http://www.ff.um.si/mednarodno-sodelovanje/poletne-sole/poletne-sole-ff-um/trans-2015.dot
  4. TRANS 2016: TRANSLATION UND FACHKOMMUNIKATION; TRANSLATION AND SPECIALISED COMMUNICATION; PREVAJANJE STROKOVNIH BESEDIL, Nova bolgarska univerza v Sofiji, Sofija, 1. - 10. 9. 2016 http://www.ff.um.si/mednarodno-sodelovanje/poletne-sole/poletne-sole-ff-um/trans-2016.dot
  5. TRANS 2017: TRANSLATION UND MIGRATION; PREVAJANJE IN MIGRACIJE, Oddelek za prevodoslovje FF UM v sodelovanju z Oddelkom za prevajalstvo FF ULJ in Direktoratom za prevajanje EP, Maribor, 1.7. -13. 7. 2017 http://www.ff.um.si/mednarodno-sodelovanje/poletne-sole/poletne-sole-ff-um/trans-2017.dot
  6. TRANS 2018: TRANSLATION IN THE EUROPEAN PARLIAMENT; PREVAJANJE V EVROPSKEM PARLAMENTU, Centre for Advanced Academic Studies (CAAS), Dubrovnik, 17. - 22. 7. 2018 http://www.ff.um.si/dotAsset/73220.pdf
  7. TRANS 2019: DOLMETSCHEN UND ÜBERSETZEN FÜR ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN; TOLMAČENJE IN PREVAJANJE ZA JAVNE INSTITUCIJE, Universität Wien, Zentrum für Translationswissenschaft, Wien, 23. - 30. 9. 2019 http://www.ff.um.si/dotAsset/78488.pdf
  8. TRANS 2020: PREVAJALEC KOT MEDKULTURNI POSREDNIK; ÜBERSETZER ALS TRANSKULTURELLER VERMITTLER, Filološka fakulteta, Beograd, 20. - 27. 9. 2020 (prestavljeno na 2021) http://www.ff.um.si/mednarodno-sodelovanje/poletne-sole/poletne-sole-ff-um/trans-2020.dot

Monografije in uredništva

 • KUČIŠ, Vlasta. Translatologija u teoriji i praksi. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo: Nonacom, 2016. ISBN 978-953-6226-32-0.
 • MIKIĆ, Pavao, KUČIŠ, Vlasta. Translatorik im Kontext der Kulturspezifik. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo: Nonacom, 2004. ISBN 953-6226-16-2.
 • KACJAN, Brigita, JAZBEC, Saša, LESKOVICH, Anna, KUČIŠ, Vlasta (urednik). Brücken überbrücken in der Fremdsprachendidaktik und Translationswissenschaft. (Schriftenreihe Studien zur Germanistik, ISSN 1610-8604, Bd 92). Hamburg: Dr. Kovač. 2020.
 • GRUNTAR JERMOL, Ada (urednik), SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (urednik), KUČIŠ, Vlasta (urednik). Translation and/und Migration = Prevajanje in migracije, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. ISBN 978-961-06-0180-7. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/160/256/4123-1.
 • KUČIŠ, Vlasta (urednik), GROZEVA-MINKOVA, Marija (urednik), LAMBOVA, Anelia (urednik). Beiträge zur Translation und Fachkommunikation. 1. Aufl. Sofia: New Bulgarian University, 2019. 288 str., ilustr. ISBN 978-619-233-076-7. ISBN 978-619-233-077-4. https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/beitrage-zur-translation-und-fachkommunikation.
 • KUČIŠ, Vlasta (urednik). Transkulturalität im mehrsprachigen Dialog = Transcultural communication in multilingual dialogue, (Translatologie (Hamburg), Bd. 17). Hamburg: Dr. Kovač, 2018. 376 str., ilustr. ISBN 978-3-8300-9837-9.
 • KUČIŠ, Vlasta (urednik), BEGONJA, Helga (urednik). Translation, Transkulturalität und Mehrsprachigkeit. Zadar: Sveučilište, 2018. 211 str., ilustr. ISBN 978-953-331-191-3.
 • KUČIŠ, Vlasta (urednik), ŽAGAR-ŠOŠTARIĆ, Petra (urednik). Beiträge zur Translation von gestern, heute und morgen. U Rijeci: Filozofski fakultet Sveučilišta, 2017. 252 str., ilustr. ISBN 978-953-7975-47-0. http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2017/01/END_WEB_VERSION.pdf.
 • ĐUROVIĆ, Annette (urednik), KUČIŠ, Vlasta (urednik). Translation und transkulturelle Kommunikation, (Ausgabe Sprache, Literatur, Kultur, Bd. 3). Beograd: Filološki fakultet, 2014. ISBN 978-86-6153-250-4.
 • KUČIŠ, Vlasta (urednik). Translation in Theorie und Praxis, (Deutsch als Fremdsprache in der Diskussion, Bd. 8). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. ISBN 978-3-631-62903-1.

Priznanja in zahvale

 • 2019 - Priznanje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za izjemen prispevek k ugledu in prepoznavnosti fakultete ter za večletno uspešno vodenje mednarodne mreže TRANS.
 • 2019 - Priznanje SOEGV (Südosteuropäischer Germanistenverband) za odlično sodelovanje in organizacijo mednarodne konference germanistov in prevodoslovcev v Mariboru.
 • 2020 - Zahvala Oddelka za germanistiko Filozofske fakultete Univerze na Reki za sodelovanje na projektnem delu in raziskovalnem področju v okviru mreže TRANS.
 • 2020 - Priznanje Fakultete za tuje jezike in komunikacijske vede Politehnične univerze v Temišvaru za dolgoletno sodelovanje na področju raziskovalnega in pedagoškega dela.
 • 2017 - Zahvala častne konzulke Republike Slovenije v Vancouveru za uspešno sodelovanje na projektu TRANS.
 • 2021 - Zahvala Filološke fakultete Univerze v Beogradu za odlično in uspešno sodelovanje.
 • 2021 - Priznanje DG TRAD Evropskega parlamenta za uspešno in dolgoletno sodelovanje z akademsko skupnostjo, za skupno organizacijo simpozijev in strokovnih delavnic ter promocijo prevajalske dejavnosti, kot načina komuniciranja v globalnem svetu.
 • 2021 - Zahvala Univerze v Innsbrucku Oddelka za prevodoslovje za dolgoletno in uspešno sodelovanje v okviru mreže TRANS.
OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
25. 1. 2016
Govorilne ure doc. dr. Vlaste Kučiš v zimskem izpitnem obdobju
11. 11. 2015
Obvestilo doc. dr. Vlaste Kučiš
28. 10. 2015
Obvestilo doc. dr. Vlaste Kučiš

Starejša obvestila zaposlenega