E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
red. prof. dr. Dragica Haramija
E-mail dragica.haramija@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 666
Prostor: K1.68
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Dragica Haramija

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica znanosti,
 • redna profesorica za področje mladinske književnosti.

Življenjepis

 • Leto in naslov doktorskega dela: doktorirala leta 2000 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, naslov doktorata je Slovenska realistična avanturistična mladinska proza.
 • Leto in naslov magistrskega dela: 1995 na Filozofski fakulteti v Zagrebu, naslov magisterija Poetika pripovedne proze Marjana Rožanca.
 • Leto in naslov profesorske diplome: 1990 na Pedagoški fakulteti v Mariboru, naslov diplomskega dela Svoboda in smrt pri Jeanu-Paulu Sartru.

Izvolitve:

 • 1994 je bila izvoljena za asistentko,
 • 1997 za asistentko z magisterijem,
 • 2001 za docentko,
 • 2006 za izredno profesorico,
 • 2011 za redno profesorico, vse za področje mladinske književnosti.

Osrednje raziskovalno področje:

 • mladinska književnost,
 • teorija žanrov v mladinski prozi,
 • opusi sodobnih slovenskih mladinskih prozaistov.

 

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

 • članica slovenske sekcije IBBY (Svetovno združenje za mladinsko književnost),
 • članica Društva slovenskih pisateljev,
 • od 2011 do 2018 predsednica Društva Bralna značka Slovenije ZPMS
 • predsednica komisije za književnost za podelitev Glazerjevih nagrad,
 • strokovna sodelavka pri žiriji za desetnico (nagrada za področje mladinske književnosti, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev).

Monografija

Vloga živali v mladinski književnosti

Vloga živali v mladinski književnosti. Murska Sobota: Franc-Franc, 2015.

Prvi del monografije je namenjen teoretičnim izhodiščem o vlogi živali v otroški in mladinski književnosti. Najobširnejše je poglavje o književnih vrstah, v katerih se animalistična snov in živalski literarni liki pojavljajo. Pri posamezni književni vrsti so izbrani vzorčni kakovostni primeri besedil, čeprav je zajet tudi širši literarnozgodovinski kontekst animalistike v otroški in mladinski književnosti na Slovenskem, za osvetlitev posamezne vloge živali so predstavljena tudi nekatera (predvsem kanonska) dela iz svetovne mladinske književnosti. V sklepnem delu monografije so predstavljene tipične vloge najpogosteje zastopanih živali v slovenski mladinski književnosti in utemeljene pojavne oblike živali v okviru književne animalistike.

Poetika slikanice

Dragica Haramija in Janja Batič: Poetika slikanice. Murska Sobota: Franc-Franc, 2013.

V monografiji so predstavljena literarna in likovna izhodišča te posebne oblike multimodalne knjige, ki zgodbo izraža z dvema sporazumevalnima kodoma, jezikovnim in likovnim.  Med slikanice za otroke uvrščamo tista dela, v katerih je likovni delež obvezno večji kakor besedilni, besedilo pa načeloma ne presega 1.800 besed oz. približno pet strani strnjenega teksta formata A4, razporejenega po vsej slikanici. Otroška slikanica ima dvojnega naslovnika, specifične teme in jezikovne prvine literarnega dela, pri čemer upošteva otrokov kognitivni razvoj. Glede na stopnjo interakcije med besedilom in ilustracijo se slikanice uvrščajo med dve skrajnosti, in sicer od najbolj šibke, ki osvetli besedilo, do intenzivne, ki besedilu spreminja pomen.

Haramija, Dragica. Nagrajene pisave. Murska Sobota: Založba Franc-Franc, 2012.

Haramija, Dragica. Nagrajene pisave. Murska Sobota: Založba Franc-Franc, 2012.

V znanstveni monografiji Nagrajene pisave (2012) so predstavljene vrste slovenske mladinske proze, nagrade za mladinsko književnost in so opusi sodobnih slovenskih mladinskih prozaistov, ki so bili v zadnjih dvajsetih letih nagrajeni z vsaj eno pomembno nagrado ali priznanjem na področju mladinske književnosti na Slovenskem (Dušan Dim, Mate Dolenc, Nina Mav Hrovat, Igor Karlovšek, Neli Kodrič Filipič, Majda Koren, Polonca Kovač, Kajetan Kovič, Feri Lainšček, Svetlana Makarovič, Marijana Moškrič, Desa Muck, Bogdan Novak, Nejka Omahen, Mojca Osojnik, Andreja Peklar, Matjaž Pikalo, Lila Prap, Slavko Pregl, Andrej Rozman Roza, Primož Suhodolčan, Peter Svetina, Bina Štampe Žmavc, Anja Štefan, Irena Velikonja, Janja Vidmar in Dim Zupan).

Holokavst skozi otroške oči

Haramija, Dragica: Holokavst skozi otroške oči. Murska Sobota: Franc-Franc, 2010 (knjižna zbirka Redkosti).
V monografiji so predstavljena dela o holokavstu, in sicer dnevniški zapisi, romani o skrivanju pred nacisti, taboriščni romani ter pripovedi o usodi uplinjenih otrok.

Sedem pisav

Haramija, Dragica. Sedem pisav: opusi sedmih sodobnih slovenskih mladinskih pisateljev. Maribor: Mariborska knjižnica, Revija Otrok in knjiga in Pedagoška fakulteta, 2009.

Natančneje so predstavljeni opusi sedmih sodobnih slovenskih mladinskih pisateljev, in sicer Svetlane Makarovič, Marka Kravosa, Slavka Pregla, Dese Muck, Lilijane Praprotnik Zupančič - Lile Prap, Aksinje Kermauner in Janje Vidmar.

Slovensko-hrvaške vezi v sodobni mladinski prozi

Haramija, Dragica. Slovensko-hrvaške vezi v sodobni mladinski prozi. Bielsko-Biała, Budapest, Kansas, Maribor, Praha: Mednarodna knjižna zbirka Zora, 2009 (Zora 65). Monografija predstavlja tri sklope povezav: žanrske podobnosti, tematske podobnosti ter prevode sodobnih hrvaških avtorjev v slovenščino in slovenskih v hrvaščino.

Slovenska realistična avanturistična mladinska proza

HARAMIJA, Dragica. Slovenska realistična avanturistična mladinska proza. Videm pri Ptuju: GIZ GTP, 2000.

V knjigi so natančneje predstavljena vsa slovenska mladinska avanturistična dela, ki so nastala do leta 2000, v okviru avanturistične proze so opisani žanri le-te (pomorska, taborniška, detektivska, potopisna, športna avantura ter vsakdanje dogodivščine).

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
23. 6. 2015
Govorilna ura red. prof. dr. Dragice Haramija
13. 5. 2015
Govorilna ura red. prof. dr. Dragice Haramija
1. 4. 2015
Obvestilo red. prof. dr. Dragice Haramija

Starejša obvestila zaposlenega