E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
izr. prof. dr. Drago Unuk
E-mail drago.unuk@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 636
Prostor: K 2.13
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Drago Unuk

Znanstveni in akademski naziv

 • doktor jezikovnih znanosti,
 • docent za slovenski jezik.

Življenjepis

 • Leto profesorske diplome: 1981-1983 na Pedagoški akademiji v Mariboru študiral slovenščino in srbohrvaščino. Za raziskovalno delo s področja filozofije in sociologije je dobil Kidričevo nagrado za študente. Univerzitetni študij slovenščine in srbohrvaščine z makedonistiko je kot izredni študent sklenil v juniju 1992 na Pedagoški fakulteti v Mariboru.
 • Leto in naslov magistrskega dela: 1996, na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani, na Katedri za zgodovinsko slovnico in dialektologijo slovenskega jezika.
 • Leto in naslov doktorskega dela: 2001 uspešno zagovarjal disertacijsko nalogo iz fonetike in fonologije slovenskega (knjižnega) jezika. Leta 2002 je prejel Nagrado Slavističnega društva Slovenije za posebno uspešen doktorski študij na področju jezikoslovnih znanosti.
 • Podoktorski študij iz jezikoslovja: v akademskem letu 2005/2006 v okviru Japan Society for the promotion of Science na univerzi v Kyoto na Japonskem.

Izvolitve:

 • asistent,
 • docent.

Zaposlitve in izvolitve:

 • 1992-1997 stažist asistent,
 • asistent na Pedagoški fakulteti Maribor oz. Filozofski fakulteti Maribor.

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

 • s temo magistrske naloge je bil vključen v URP Jezikovne raziskave;
 • v letih 1995 in 1997 je kot zunanji sodelavec s področja slavistike sodeloval pri znanstveno-raziskovalnem delu Inštituta za elektrotehniko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM. Prispeval je svoje delo s področja fonologije slovenskega (knjižnega) jezika, in sicer pri projektu ARTES (MZT), ONOMASTICA (ES - COPERNICUS), SPEECHDAT (ES - ESPRIT) in pri projektu slovarja z 10.000 besedami slovenskega jezika (Siemens);
 • vključen je bil tudi v jezikoslovni projekt Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij na Pedagoški fakulteti;
 • od l. 2005 je član Mednarodne komisije za fonetiko in fonologijo slovanskih jezikov pri Mednarodnem komiteju slavistov.

Monografija

Zlog v slovenskem jeziku

Znanstvena monografija Zlog v slovenskem jeziku, v okviru Slavistične knjižnice (št. 7).

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
16. 3. 2015
Odpoved pedagoških obvez doc. dr. Draga Unuka
2. 3. 2015
Obvestilo študentom 3. letnika enopredmetnega študijskega programa Slovenski jezik in književnost
2. 3. 2015
Obvestilo doc. dr. Draga Unuka

Starejša obvestila zaposlenega