E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
red. prof. dr. Maja Godina Golija
E-mail maja.godina@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 689
Prostor: K 0.15
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS

Poučevanje

  • Etnologija vsakdanjega življenja
  • Od predmetov do simbolov
  • Kultura potrošnje

 

Raziskovalni interesi

  • Etnologija Slovencev
  • Materialna kultura
  • Etnologija in zgodovina prehrane
  • Urbana etnologija

 

Aktualni projekti

AlpFoodway - A cross-disciplinary,transnational and participative approach to Alpine food cultural heritage (Interdisciplinarni, transnacionalni in participativni pristop k dediščini alpske prehrane).
Interreg Alpine Space, (2016-2019).

Zavarovana območja ob slovensko‐madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja. ARRS projekt (2017-2020).

Publikacije

COBISS

GODINA, Maja. Iz mariborskih predmestij: o življenju in kulturi mariborskih delavcev v letih od 1919 do 1941. Maribor: Obzorja, 1992, 209 str.

GODINA-GOLIJA, Maja. Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. Maribor: Obzorja, 1996, 178 str.

GODINA-GOLIJA, Maja. Food culture in Slovene urban inns and restaurants between the end of the nineteenth century and World War II. V: SCHOLLIERS, Peter (ur.), JACOBS, Marc. Eating out in Europe : picnics, gourmet dining and snacks since the late eighteenth century. Oxford; New York: Berg. 2003, str. 125-135.

GODINA-GOLIJA, Maja. Slovene food consumption in the twentieth century : from self-sufficiency to mass consumerism. V: ODDY, Derek J. (ur.), ATKINS, Peter J. (ur.), AMILIEN, Virginie (ur.). The rise of obesity in Europe : a twentieth century food history. Farnham; Burlington: Ashgate. 2009, str. 45-57.

GODINA-GOLIJA, Maja. The impact of weather on rhythms and structure of meals in Slovenia. V: BECKER, Karin (ur.), MORINIAUX, Vincent (ur.), TABEAUD, Martine (ur.). L'alimentation et le temps qu'il fait (Météos). Paris: Hermann. cop. 2015, str. 329-338, 405-407.

GODINA-GOLIJA, Maja. Die dingliche Welt der Marburger Deutschen von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. V: HEPPNER, Harald (ur.), Provinz als Denk- und Lebensform : der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang. 2015, str. 91-107.

GODINA-GOLIJA, Maja. The Growing Importance of Local Pumpkin Seed Oil Production
in Slovenia. Acta Ethnographica Hungarica 62(2), 2017, str. 373-388.

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA

Trenutno ni obvestil.