E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
doc. dr. Brigita Kacjan
E-mail brigita.kacjan@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 623
Prostor: K 2.23
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Brigita Kacjan

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica znanosti,
 • docentka.

Življenjepis

 • 1986-1992: dvopredmetni študij na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru - smer Nemški jezik s književnostjo in angleški jezik s književnostjo
 • 1992-1998: zaposlena kot učiteljica nemškega in angleškega jezika na OŠ Rudolfa Maistra Šentilj v Slovenskih goricah
 • 1998: zagovor diplomskega dela: Spiele als Übungs- und Lernform im Spiegel der Psycholinguistik.
 • 1998 - 2006: zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru
 • 2003: zagovor magistrskega dela Spiele im frühen DaF-Unterricht. FF, Ljubljana.
 • Od 2006: zaposlena na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru
 • 2007: zagovor doktorskega dela Jezikovne igre kot motivacijski dejavniki pri učenju nemškega jezika kot tujega jezika v mladostni in zgodnji odrasli dobi : možnosti uporabe igre z jezikovnimi elementi pri pridobivanju besedišča. FF, Maribor.
 • Od 2007: glavna urednica strokovne revije SDUNJa Schaurein
 • Od 2008: Predsednica Slovenskega društva učiteljev nemškega jezika
 • Številna strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja
 • Izvajanje seminarjev v okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev nemščine CVI FF
 • Razna gostovanja, predavanja in delavnice na znanstvenih in strokovnih konferencah

Raziskovalna področja:

 • didaktika nemškega jezika in književnosti
 • poučevanje in učenje mladostnikov in mladih odraslih
 • zgodnje učenje tujega jezika nemščine
 • didaktika terciarnega jezika
 • usvajanje jezika 
 • CLIL
 • kompetence
 • didaktične igre
 • idiomatika v poučevanju
 • v kompetence usmerjeno učenje in poučevanje
 • učenje in poučevanje tujih jezikov s podporo IKT

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

 • IDV - Mednarodno združenje učiteljev nemškega jezika
 • SDUNJ - predsednica društva (Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika)
 • EEB - Europäischer Erzieherbund
 • Europhras
 • SOEGV
 • ZDPDS

Projekti

 • Evropski projekt, 2008 - 2010: Projekt SprichWort - LLP K2 Sprachen 143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP, CRP-projekt Možnosti uvajanja poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku (CLIL) v slovenske šole
 • Projekt ARRS, 2010 - 2013: Frazeologija nemškega jezika. Nemško-slovenski medkulturni in kontrastivni vidiki.
 • ImTeaM4EU. NW-2014-1-DE03-KA200-001581 (1. 9. 2014 - 31. 8. 2017), vodja (SLO) in članica
 • Erasmus+ project: Traveler between wor(l)ds: Interactive app for fostering reading competence of multilingual pupils (VG-IN-BE-16-36-02306) 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019), koordinatorica v okviru FF, članica
 • Dyslexia - Tuji jezik nemščina - gradiva za učenje in poučevanje otrok in mladostnikov z disleksijo (TJN - GUPOMDIS). Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2017, strokovna vodja
OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
7. 12. 2015
Govorilna ura doc. dr. Brigite Kacjan
15. 6. 2015
Govorilna ura doc. dr. Brigite Kacjan
13. 5. 2015
Govorilna ura doc. dr. Brigite Kacjan

Starejša obvestila zaposlenega