E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert
E-mail alenka.valh@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 837
Prostor: K 0.11
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Alenka Valh

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica jezikoslovnih znanosti,
 • izredna profesorica za slovenski knjižni jezik.

Življenjepis

 • Leto in naslov doktorskega dela: 2008, Kultura govora v mariborskih medijih (nacionalni Radio Maribor in komercialni Radio CITY), mentorica: zasl. prof. dr. Zinka Zorko, redna članica SAZU. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru.
 • Leto in naslov magistrskega dela: 2004, Vpliv jezika okolja na kulturo govora v medijih ‒ Radio Maribor, mentorica: zasl. prof. dr. Zinka Zorko, redna članica SAZU. Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru.
 • Leto profesorske diplome: profesorica slovenskega jezika in književnosti (1987, Primerjava zbirk novel M. Kranjca Ukradena ljubezen in Lepa Vida prekmurska; mentor: red. prof. F. Zadravec, redni član SAZU) ter angleškega jezika in književnosti (Primerjava romanov V. Wolf Orlando in Mrs. Dalloway; mentorica: red. prof. Meta Grosman ; Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Zaposlitve

 • 1987‒1999 Univerzitetna knjižnica Maribor, višja bibliotekarka,
 • 1999‒2003 Založba Obzorja Maribor, urednica učbenikov za slovenski in angleški jezik,
 • 2003‒Pedagoška fakulteta Maribor, nato Filozofska fakulteta Maribor.

Izvolitve

 • 2014 izredna profesorica za slovenski knjižni jezik, prva izvolitev;
 • 2009 docentka za slovenski knjižni jezik, prva izvolitev;
 • 2002 asistentka za slovenski knjižni jezik.

Raziskovalno področje

 • 6.05.01 ‒ Humanistične vede/Jezikoslovje/Raziskovanje posameznih jezikov
 • sodobni knjižni jezik,
 • jezik kot izraz identitete,
 • jezik v medijih,
 • vpliv narečij in pogovornega jezika na knjižni jezik,
 • vpliv prevzetega besedja na slovenski jezik,
 • slovenščina kot drugi/tuji jezik.

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

Domače znanstveno združenje

 • predsednica Slavističnega društva Maribor (od 2009 do 2013),
 • članica Zveze društev Slavistično društvo Slovenije.

Mednarodno znanstveno združenje

 • International Society for Dialectology and Geolinguistics (od 2007)

Projekti

 • Agencija za raziskovalno dejavnost RS: J6-2238 - Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora (nosilec projekta je red. prof. dr. Marko Jesenšek, FF UM), 2009-2012.
 • Ministrstvo za kulturo R Slovenije - JPR15-UPRS-2008:
  • Tako je bolje : priročnik z nasveti, kako odpraviti nekatere najpogostejše jezikovne težave v prodajnih katalogih trgovcev. STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona, VALH LOPERT, Alenka, KRAJNC IVIČ, Mira. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost, 2008. 84 str., ilustr. ISBN 978-9616656-14-6. [COBISS.SI-ID 61178369].

Udeležba na mednarodnih konferencah

 • MMDT 2014, the 6th Conference on the translation of dialects in multimedia, Budapest, 18-19 September, 2014. 
 • International Scientific Conference. "Media Literacy in Digital Age - Cultural, Economic and Political Perspective". Zagreb, June 6-7, 2014. 
 • Words and music II: University of Maribor, April 11-12, 2014, Maribor, Slovenia. 
 • The 6. dialektologisches Symposium im Bayerischen Wald, Dialekt ‒ Theater ‒ Mundart auf der Bühne, Hetzenbach, Gem. Zell/Oberpfalz, 31. 5. 2014. 
 • Transkulturelle Kommunikation und Translation in Südosteuropa : Programm & Abstracts. Maribor: Oddelek za prevodoslovje, Filozofska fakulteta: = Institut für Translationswissenschaft, Philosophische Fakultät, 2013.
 • MultiMeDialectTrans2012, MMDT12, University of Turku, 3. 5.-5. 5. 2012. 
 • Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie und Geolinguistik (SIDG) Dialekt 2.0 and WBOE 100, Wien, 23. 7. ‒28. 7. 2012. 
 • Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora : mednarodni znanstveni simpozij, 30. in 31. januar 2012, Univerza v Mariboru, dvorana V kupoli = Slovene in contact with European Danube and Alpine regions = international scientific symposium. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru; Dunaj: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien. 
 • 20. Internationale Jahrestagung = 20th International Annual Meeting, Linguistik-Tage: Programm. Prag: Gesellschaft für Sprache und Sprachen. Prag, 26.-28. 5. 2011. 
 • 4th International Conference on the Translation of Dialects in Multimedia, Forlì, 13-14 May 2010. MultimeDialecTranslation 2010. Forlì.
 • New challenges for multilingualism in Europe : Dubrovnik, Croatia, 11-15 April 2010.
 • 11. Bayerisch-Österreichische Dialektologentagung in Passau 22.-25. September 2010.
 • Izzivi prevodoslovja v globaliziranem svetu. Maribor 15.-17. oktober 2009.
 • 6. kongres SIDG, 14.-18. 9. 2009, Maribor.
 • 3rd MultimeDialecTranslation. 10-12 May 2007. Forlì: Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, 2007.
 • Mednarodni znanstveni simpozij Večjezičnost v Evropski zvezi, Maribor, 13.-15. novembra 2008.
 • 10. Arbeitstagung für bayerisch-österreichische Dialektologie in Klagenfurt 19.-22. September 2007.
 • Mednarodni znanstveni simpozij Besedje slovenskega jezika: Maribor, 18.-19. maj 2007 : zbornik povzetkov.

Drugo mednarodno sodelovanje ‒ Predavanje na tuji univerzi

 • Predavanje v okviru programa Erasmus(Avstrija): Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, June 2-5, 2014.
 • Predavanje v okviru programa CEEPUS (Slovaška): Constantine the Philosopher University in Nitra, May 6-10, 2013.
 • Predavanje v okviru programa Erasmus (Avstrija): Institut für theoretische und angewandte Translationswissenschaft Graz, Karl-Franzens-Universität Graz, 12. 3.-23. 3. 2012.
 • Predavanje v okviru programa Erasmus (Poljska): Univerza Bielsko Biała, Humanistična akademija, Katedra za slovenistiko, Bielsko Biała. 8.-15. maj 2011.
 • Predavanje v okviru programa Erasmus (Avstrija): Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik. 8.-12. marec 2010.

Monografija

Non-standard Features of the Slovene Language in Slovene Popular Culture

VALH LOPERT, Alenka, KOLETNIK, Mihaela. Non-standard features of the Slovene language in Slovene popular culture. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. 175 str. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 127.

Med knjižnim in neknjižnim na radijskih valovih v Mariboru

VALH LOPERT, Alenka. Med knjižnim in neknjižnim na radijskih valovih v Mariboru. Maribor: Litera, 2013.

Kultura govora na Radiu Maribor

VALH LOPERT, Alenka. Kultura govora na Radiu Maribor. Maribor: Slavistično društvo, 2005. (Zora; 36)

Knjiga

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
22. 1. 2016
Govorilna ura izr. prof. dr. Alenke Valh Lopert
8. 1. 2016
Govorilna ura izr. prof. dr. Alenke Valh Lopert
18. 12. 2015
Govorilna ura izr. prof. dr. Alenke Valh Lopert

Starejša obvestila zaposlenega