Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
red. prof. dr. Vida Jesenšek
E-mail vida.jesensek@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 622
Prostor: K 2.24
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica znanosti,
 • izredna profesorica za nemški jezik.

Življenjepis

Raziskovalna področja

Nemški jezik/germanistično jezikoslovje

 • Pragmatika
 • Jezik v medijih
 • Leksikologija
 • Frazeologija
 • Leksikografija

Kontrastivno jezikoslovje

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

Raziskovalni projekti

 • Frazeologija nemškega jezika. Nemško-slovenski medkulturni in kontrastivni vidiki (J6-3601, 2010-2013, temeljni raziskovalni nacionalni projekt, ARRS, nosilka)
 • SprichWort (143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP, 2008-2010, mednarodni projekt LLP, Languages, nosilka)
 • EPHRAS (117024-CP-1-2004-1-SI-LINGUA-L2, 2004-2006, mednarodni projekt Sokrates Lingua 2, nosilka)
 • Kontrastivna frazeologija in večjezična frazeografija (BI/SK-05-07-12, 2006-2008, ARRS, bilateralni projekt Slovenija-Slovaška, nosilka za Slovenijo)
 • Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora (J6-2238, 2009-2012, temeljni raziskovalni nacionalni projekt, ARRS, članica)
 • Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti (P6-0372, 2009-2011, programska skupina, ARRS, članica)
 • Posodobitev kurikularnega procesa na osnovnih šolah in gimnazijah. Predmetna razvojna skupina Nemščina (C3311-10-889007, 2010-2013, Evropski socialni sklad in MŠŠ, članica)
 • Jezik kot kulturna kohezija in človeški kapital (V5-0943, 2005-2006, ciljni raziskovalni projekt, ARRS, članica)
 • Besedoslovne spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor (J6-6284, 2004-2007, temeljni raziskovalni nacionalni projekt, ARRS, članica)
 • Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij (J6-3337, 2001-2004, temeljni raziskovalni nacionalni projekt, ARRS, članica)
 • Jezikoslovje (P0-0504-0589, programska skupina Preučevanje jezika in literature, 1999-2003, članica)

Drugo mednarodno sodelovanje

 • EUROPHRAS, Evropsko združenje za frazeologijo, http://www.europhras.org/ (članica predsedstva)
 • Deutscher Germanistenverband, Gesellschaft für Hochschulgermanistik http://www.germanistenverband.de/ (članica)
 • Bulgarischer Germanistenverband (članica)
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (članica)
 • SDUNJ. Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika (članica)
 • Slowakische Zeitschrift für Germanistik (članica mednarodnega uredniškega odbora)
 • Yearbook of Phraseology (članica mednarodnega uredniškega odbora)
 • gostujoča predavateljica na univerzah Sarajevo, Salzburg, Bielsko Biala, Bratislava, Dunaj, Trnava, Santiago de Compostela, Stellenbosch, Erfurt, Nürnberg-Erlangen, Sofia, Tübingen
Organizacija znanstvenih konferenc
 • Frazeologija in elektronsko učenje (Phraseologie und elektronisches Lernen), mednarodna konferenca, Maribor, 21.-23. september 2006
 • Slovar in prevajalec (Wörterbuch und Übersetzer), 4. mednarodni leksikografski kolokvij, Maribor, 20.-22. oktober 2006
 • Leksikografija strokovnih jezikov. Tiskani in digitalni formati, strokovni slovarji, podatkovne zbirke (Lexikographie der Fachsprachen. Print- und digitale Formate, Fachwörterbücher, Datenbanken), 6. mednarodni leksikografski kolokvij, Maribor, 25. -26. oktober 2010
 • EUROPHRAS 2012 Maribor, Frazeologija in kultura (Phraseologie und Kultur), EPK, 27.-31. avgust 2012
 • Več glav več ve. Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi (Zwei Köpfe wissen mehr als einer. Phraseologie und Parömiologie im Wörterbuch und im Alltag), Maribor, 18. april 2013, Ljubljana, 19. april 2013 (soorganizacija v sodelovanju s SAZU)
Nagrada
Monografije, uredništvo

 • JESENŠEK, Vida, DOBROVOL'SKIJ, Dmitrij (ur.) (2014): Phraseologie und Kultur (Phraseology and culture) (Zora, 96). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2014. 597 str., ISBN 978-961-6930-04-8
 • JESENŠEK, Vida , GRZYBEK, Peter (ur.) (2014): Phraseologie im Wörterbuch und Korpus (Phraseology in dictionaries and corpora) (Zora, 97). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. 287 str., ISBN 978-961-6930-05-5
 • JESENŠEK, Vida, BABIČ, Saša (ur.) (2014): Več glav več ve. Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi (Zwei Köpfe wissen mehr als einer. Phraseologie und Parömiologie im Wörterbuch und Alltag. Maribor: Oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta; Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. 334 str., ISBN 978-961-6930-13-0
 • JESENŠEK, Vida (ur.) (2014): Frazeologija nemškega jezika z vidikov kontrastivnega in uporabnega jezikoslovja (Phraseology of the German language from the perspective of contrastive and applied linguistics). Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko. 428 str., ISBN 978-961-6930-16-1
 • JESENŠEK, Vida (ur.) (2013): Specialised lexicography. Print and digital, specialised dictionaries, databases. (Lexicographica, vol. 144). Berlin; Boston: de Gruyter. VII, 244 str., ISBN 978-3-11-033338-1. ISBN 3-11-033338-4
 • JESENŠEK, Vida, LIPAVIC OŠTIR, Alja, FABČIČ, Melanija (ur.) (2012): A svet je kroženje in povezava zagonetna --- Zbornik ob 80-letnici zaslužnega profesorja dr. Mirka Križmana = Festschrift für Prof. em. Dr. Mirko Križman zum 80. Geburtstag. (Zora, 84). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. 419 str., ISBN 978-961-6656-80-1
 • JESENŠEK, Vida (2008): Begegnungen zwischen Sprachen und Kulturen. Beiträge zur Phraseologie. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna. 165 str. ISBN 978-83-60714-47-8
 • JESENŠEK, Vida, FABČIČ, Melanija (ur.) (2007): Phraseologie kontrastiv und didaktisch . Neue Ansätze in der Fremdsprachenvermittlung. (Zora, 47). Maribor: Slavistično društvo: Filozofska fakulteta. 318 str., ISBN 978-961-6320-41-
 • DIMOVA, Ana, JESENŠEK, Vida, PETKOV, Pavel (2006): Zweisprachige Lexikographie und Deutsch als Fremdsprache. (Germanistische Linguistik, 184/185). Hildesheim; Zürich; New York: Georg Olms. XII, 206 str. ISBN 3-487-13274-5. ISBN 978-3-487-13274-7
 • JESENŠEK, Vida (2008): Begegnungen zwischen Sprachen und Kulturen : Beiträge zur Phraseologie. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 165 str. ISBN 978-83-60714-47-8
 • JESENŠEK, Vida (1998): Okkasionalismen : ein Beitrag zur Lexikologie des Deutschen. (Zora, 2). Maribor: Slavistično društvo: Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika). 198 str., ISBN 961-90073-4-4

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
11. 11. 2015
Obvestilo red. prof. dr. Vide Jesenšek
21. 8. 2015
Sprememba govorilne ure red. prof. dr. Vide Jesenšek
14. 8. 2015
Govorilna ura red. prof. dr. Vide Jesenšek

Starejša obvestila zaposlenega