E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
izr. prof. dr. Darja Pavlič
E-mail darja.pavlic@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 627
Prostor: K 2.04
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Darja Pavlič

Znanstveni in akademski naziv

  • doktorica jezikovnih znanosti,
  • docentka.

Življenjepis

  • Leto profesorske diplome: 1991, Filozofska fakulteta v Ljubljani, diplomirala iz primerjalne književnosti in sociologije kulture.
  • Leto in naslov magistrskega dela: 1996, magisterij iz literarnih znanosti.
  • Leto in naslov doktorskega dela: 2003, doktorica literarnih ved.

Izvolitve:

  • 2003 docentka za primerjalno književnost

Osrednje raziskovalno področje:

  • evropska in slovenska poezija,
  • literarna retorika in novejša literarna obdobja (romantika, simbolizem, modernizem).

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

  • glavna in odgovorna urednica revije Primerjalna književnost;
  • sodeluje v raziskovalni skupini Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave (vodja dr. Darko Dolinar).

Monografija

Funkcije podobja v poeziji K. Koviča, D. Zajca in G. Strniše

Funkcije podobja v poeziji K. Koviča, D. Zajca in G. Strniše. Maribor, 2003. (Zora 22)

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
22. 4. 2015
Teme diplomskih del za študente UN 4-letnega študijskega programa Oddelka za slovanske jezike in književnosti
9. 4. 2015
Obvestilo izr. prof. dr. Darje Pavlič
25. 3. 2015
Obvestilo izr. prof. dr. Darje Pavlič

Starejša obvestila zaposlenega