E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
izr. prof. dr. Blanka Bošnjak
E-mail blanka.bosnjak@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 635
Prostor: K 2.12
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Blanka Bošnjak

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica znanosti,
 • izredna profesorica za slovensko književnost

Življenjepis

 • 1989 diplomirala na slovenistiki in primerjalni književnosti z literarno teorijo (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
 • 1999 magistrirala (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
 • 2004 doktorirala (Pedagoška fakulteta UM) 
 • zaposlitev na Pedagoški fakulteti UM (2005-2006), na Filozofski fakulteti UM (2007-)

Izvolitve:

 • asistentka za slovensko književnost (2000-2005)
 • 2006 docentka za slovensko književnost
 • 2011 izredna profesorica za slovensko književnost
 • 2016 izvoljena v izredno profesorico za slovensko književnost

Osrednje raziskovalno področje:

 • sodobna slovenska kratka proza
 • starejša slovenska književnost
 • poleg znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela piše recenzije, kritike in je soavtorica osnovnošolskih beril in učbenikov Svet iz besed ter Novi svet iz besed

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

 • članica Slavističnega društva Slovenije
 • predsednica komisije za književnost tekmovanja Mladi za napredek Maribora
 • članica programske skupine Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine, P6-0156 (2014-)
 • članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga
 • članica komisije za zagovor raziskovalnih nalog na Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 
 • koordinatorka Erasmus+ na Oddelku za slovanske jezike in književnosti 
 • članica projekta OBJEM - Bralna pismenost in razvoj slovenščine (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli), šifra projekta OP20.01462

Monografija

Med sodobnostjo in tradicijo

Blanka Bošnjak: Med sodobnostjo in tradicijo. Maribor: Založba Pivec (2015)

Monografija Med sodobnostjo in tradicijo avtorice Blanke Bošnjak prinaša literarne študije kratkih proznih form. V prvem delu monografije (Sodobnost) se avtorica ukvarja s sodobno slovensko literarno kratkoprozno produkcijo, njen fokus je usmerjen na avtobiografskost, potopisnost, fantastične elemente, minimalizem in tematizacijo nasilja v izbranih besedilih. V drugem delu (Tradicija) pa je avtoričina raziskovalna pozornost namenjena nekaterim starejšim slovenskim literarnim in polliterarnim krajšim zvrstem, od kratke proze, feljtona in reportaže do pridige.

Premiki v sodobni slovenski kratki prozi

Blanka Bošnjak: Premiki v sodobni slovenski kratki prozi. Maribor, 2005 (Zora 38)

Znanstvena monografija Premiki v sodobni slovenski kratki prozi avtorice dr. Blanke Bošnjak, ki je izšla decembra 2005 v zbirki Zora pri Slavističnem društvu Maribor (223 strani), na diahroni in sinhroni ravni obravnava različna problemska vozlišča sodobne slovenske kratke proze osemdesetih in devetdesetih let 20. st. Členjena je na štiri temeljne vsebinske dele: v prvem so predstavljene literarnostilne opredelitve sodobne slovenske kratke proze, v drugem pa izvirna tipologijo, ki izhaja iz dveh razvojnih paradigem, v tretjem so znanstveni analizi izpostavljene značilnosti narativnega sistema in vloga subjekta v obravnavani prozi, četrti del monografije pa je namenjen predvsem prikazu različnih pojavov mitologizacije v izbranem korpusu besedil.

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
11. 6. 2015
Govorilna ura izr. prof. dr. Blanke Bošnjak
3. 4. 2015
Obvestilo izr. prof. dr. Blanke Bošnjak
13. 3. 2015
Obvestilo izr. prof. dr. Blanke Bošnjak

Starejša obvestila zaposlenega