E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

INTERNI OBRAZCI ZA ZAPOSLENE IN POGODBENE SODELAVCE- SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE

OBRAZCI - ODSOTNOST ZAPOSLENI
Preklic rednega letnega dopusta Prenesi (11 KB)
Službeni izhod Prenesi (12 KB)
Dovolilnica za koriščenje presežka ur Prenesi (64 KB)
Dovolilnica za odhod k zdravniku Prenesi (7 KB)
Obrazec - sprememba plana rednega dopusta-pedagoški Prenesi (36 KB)
Prijavnica za dopust Prenesi (53 KB)
Sprememba plana rednega dopusta-nepedagoški Prenesi (36 KB)
Vloga za odobritev službene odsotnosti Prenesi (411 KB)
OBRAZCI - POVEČAN OBSEG DELA, NADURNO DELO
Nalog za nadurno delo Prenesi (22 KB)
Poročilo o opravljenem nadurnem delu Prenesi (30 KB)
Poročilo o povečanem obsegu dela Prenesi (26 KB)
Predlog delavca za opravljanje nadurnega dela Prenesi (24 KB)
Soglasje delavca za opravljanje nadurnega dela, ki presega 170 ur Prenesi (23 KB)
OBRAZCI - POGODBENI SODELAVCI
Poročilo o dejanskih stroških v zvezi z delom Prenesi (499 KB)
Poročilo o opravljenem delu na rednem študiju Prenesi (531 KB)
Poročilo o opravljenem delu na izrednem študiju Prenesi (458 KB)
Vloga za pripravo avtorske, podjemne in druge obligacijske pogodbe Prenesi (413 KB)
OBRAZCI - OSTALO
Izjava o prevozu na delo Prenesi (25 KB)
Osebni podatki za sklenitev podjemne oz. avtorske pogodbe-vnos v kis Prenesi (237 KB)
Prošnja za izdajo soglasja za dopolnilno in ali pogodbeno delo Prenesi (398 KB)