E-mail - employees | Kakovost | Site Map |  |  |  |  |  | 
Search
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Phone: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

ACTS OF UNIVERSITY OF MARIBOR (Slovenian)

http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=437

INTERNAL ACTS FOR STAFF MEMBERS (Slovenian)

Javni poziv za pričetek postopka kandidiranja in imenovanja prodekana/prodekanice za izobraževalno dejavnost Download (169 KB)
Kandidacijski Postopek Prodekani Download (168 KB)
Interno navodilo o krogotoku dokumentacije in notranjih kontrolah na finačnem področju Filozofske fakultete Download (473 KB)
Navodilo št.: N 18/2010-51 MT, z dne 7.4.2010 Download (136 KB)
Navodilo o varovanju in hrambi ključev Download (58 KB)
Obrazec 4: Prijava v zavarovanje Adriatic Slovenica d.d. Download (52 KB)
Pedagogika Sklep O Razpisu Nadomestnih Volitev Senat Download (220 KB)
Požarni red Download (11674 KB)
Razpis Volitev Predsednika Az Download (365 KB)
Sklep O Razpisu Nadomestnih Volitev Senat Download (421 KB)
Sklep Volitve Drzavni Svet 2012 Download (459 KB)
UM Senat Sklep O Razpisu Nadomestnih Volitev Download (155 KB)
Vabilo Na Izredno Sejo AZ 20120913 Download (161 KB)
Volitve Drzavni Svet Download (579 KB)
Kratko operativno navodilo Zavarovanje v tujini z asistenco za zaposlene UM Download (488 KB)

INTERNAL ACTS AFTER FIELDS (Slovenian)

Referat za študentske zadeve

Miklošičeva knjižnica FPNM

Center za vseživljenjsko izobraževanje

Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve

Računovodstvo