E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

AKTI UNIVERZE V MARIBORU

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/Strani/default.aspx

INTERNI AKTI ZA ZAPOSLENE

Javni poziv za pričetek postopka kandidiranja in imenovanja prodekana/prodekanice za izobraževalno dejavnost Prenesi (169 KB)
Kandidacijski Postopek Prodekani Prenesi (168 KB)
Interno navodilo o krogotoku dokumentacije in notranjih kontrolah na finačnem področju Filozofske fakultete Prenesi (473 KB)
Navodilo št.: N 18/2010-51 MT, z dne 7.4.2010 Prenesi (136 KB)
Navodilo o varovanju in hrambi ključev Prenesi (58 KB)
Obrazec 4: Prijava v zavarovanje Adriatic Slovenica d.d. Prenesi (52 KB)
Pedagogika Sklep O Razpisu Nadomestnih Volitev Senat Prenesi (220 KB)
Požarni red Prenesi (11674 KB)
Razpis Volitev Predsednika Az Prenesi (365 KB)
Sklep O Razpisu Nadomestnih Volitev Senat Prenesi (421 KB)
Sklep Volitve Drzavni Svet 2012 Prenesi (459 KB)
UM Senat Sklep O Razpisu Nadomestnih Volitev Prenesi (155 KB)
Vabilo Na Izredno Sejo AZ 20120913 Prenesi (161 KB)
Volitve Drzavni Svet Prenesi (579 KB)
Kratko operativno navodilo Zavarovanje v tujini z asistenco za zaposlene UM Prenesi (488 KB)

INTERNI AKTI PO STROKOVNIH SLUŽBAH

Služba za študentske zadeve

Služba za študijske zadeve

Miklošičeva knjižnica FPNM

Center za vseživljenjsko izobraževanje

Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve

Računovodstvo