Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Služba za študentske zadeve

Marcela Marsel,
Uradne ure, urniki, izpitna evidenca (izpitni roki, prijave za višanje ocene, komisijski izpiti), potrdila (o vpisu, o opravljenih izpitih, za Zoisove štipendije, učni načrti), prošnje (priznanje izpitov, podaljšanje AIPS računa) študentske izkaznice, zdravniški pregledi.

Mira Mastinšek,
Informacije za študente študijskih programov 1. stopnje (prijavno-vpisni postopki, prošnje študentov za dodelitev posebnega statusa, prošnje študentov za izjemno napredovanje in ponovni vpis oz. podaljšanje statusa, izbirnost, šolnine).

Jasna Žolnir
Diplomski postopek oz. zaključevanje študija na študijskih programih 1. in 2. stopnje, in prošnje študentov za določitev obveznosti za nadaljevanje in dokončanje
prekinjenega študija ter določitev obveznosti študentov v primeru ponovnega vpisa v isti letnik na študijskih programih 1. stopnje.

Mirjana Školnik
Informacije za študente študijskih programov 2. stopnje (diferencialni izpiti, prijavno-vpisni postopki, prošnje študentov, izbirnost, šolnine, zaključek študija).

Tadeja Tement
Informacije za študente doktorskih študijskih programov 3. stopnje (prijavno-vpisni postopki, prošnje študentov, šolnine, postopek prijave teme doktorske disertacije, priprave in zagovora doktorske disertacije).
Izpit iz tujega jezika za namen habilitacije na UM.
Izpit iz slovenskega jezika za tuje študente na srednji in višji ravni ter ravni C2.


Uradne ure službe za študentske zadeve

  • Študijski programi 1. in 2. stopnje

vsak dan med 10.00 in 12.00 uro in v sredo od 14.00 do 16. ure,

  • Študijski programi 3. stopnje

vsak dan med 8.00 in 10.00 uro v prostoru U 01.01.

SKLEP - DOPOLNITEV VLOGE - PREDSTAVNIKI ŠTUDENTOV V AZ FF UM