Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

POGOSTA VPRAŠANJA ŠTUDENTOV FF UM

 

TUTORSTVO

1. Kaj je namen totorstva?
Namen sistema tutorstva je vodenje, usmerjanje, motiviranje in pomoč študentom pri pridobivanju znanja, kompetenc in veščin, ki pripomorejo k njihovi akademski, študijski in osebnostni uspešnosti. Vizija in duh tutorstva je delati za študente in skrbeti, da bo izkušnja študija na Filozofski fakulteti UM kvalitetna in nepozabna.

2. Kako se tutorstvo izvaja?
Za študenta skrbimo skozi celotno obdobje študija - v prvih letnikih v obliki vstopnega ali uvajalnega tutorstva, med študijem v obliki vsebinskega tutorstva ter ob zaključku v obliki izstopnega tutorstva ali kariernega svetovanja.

3. Kaj je učiteljsko tutorstvo in kdo so učitelji tutorji na FF?
Učitelj tutor individualno svetuje dodeljenim študentom glede njihovega študija, izbire študijske poti in drugih vprašanj povezanih s študijem. Skrbi tudi za pravilno in ustrezno izbiro izbirnih predmetov ter ureja študentovo morebitno zamenjavo izbire izbirnih predmetov.
Koordinator učiteljev tutorjev je doc. dr. Andrej Naterer, vsak Oddelek pa ima tudi učitelja tutorja. Podatki so objavljeni na spletnih straneh oddelkov: http://www.ff.um.si/oddelki/.

4. Kaj je študentsko tutorstvo in kdo so tutorji študenti na FF?
Študent tutor svetuje skupini dodeljenih študentov glede njihovih študijskih in življenjskih vprašanj na fakulteti. Študentsko tutorstvo zajema vstopno tutorstvo ob pričetku študija ter določene oblike vsebinskega tutorstva med študijem študentov.
Koordinatorka študentov tutorjev je, ki je tudi tutorka študentov sociologije.
Tutorji študenti na FF so:

 

 

Zadnja sprememba: 21. 5. 2019