Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je izpolnil vse s študijskim programom in Statutom UM zahtevane obveznosti za vpis v višji letnik. Pogoji za napredovanje so navedeni v akreditiranem študijskem programu, in sicer pod točko Pogoji za napredovanje po programu.

  • Roki za oddajo elektronskega vpisnega lista in vpisne dokumentacije bodo objavljeni avgusta tekočega študijskega leta.

Preko AIPS računa (https://aips.um.si/), skladno z navodili, opravite elektronski vpis:

  • izpolnite študentske ankete,
  • preverite zapisane podatke na vpisnem listu in vpišite manjkajoče,
  • v komentar zapišite potrebno število potrdil o vpisu in potrdil o opravljenih izpitih,
  • po vnosu vpisnih podatkov vpisni list potrdite in ga natisnete,
  • na izpisani vpisni list vpišete datum in se podpišete,
  • ob vpisu ni potrebno predložiti dokazila o plačilu stroškov, ker bo Filozofska fakulteta UM račun za vpisne stroške, prispevke in šolnino poslala po pošti na domač naslov študentov.

Za ureditev vpisa je potrebno oddati oz. poslati na naslov Filozofska fakulteta, Doktorski študij, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, naslednjo dokumentacijo:

  • natisnjen in podpisan elektronski vpisni list,
  • akademsko izkaznico,
  • 3 izvode podpisane Pogodbe o študiju in superviziji na študijskem programu tretje stopnje na Univerzi v Mariboru. Pogodbe pripravi in pošlje na vaš e-naslov Služba za študentske zadeve FF UM, in sicer najkasneje do konca avgusta tekočega študijskega leta.

Komisija za študijske zadeve FF UM

Obrazec z navodili za oddajo prošnje

Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta Univerze v Mariboru

Cenik Filozofske fakultete Univerze v Mariboru