E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Komisija za študijske zadeve FF UM lahko na prošnjo študenta izjemoma odobri vpis v višji letnik. Ta vpis se odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov, opredeljenih v »Navodilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta Univerze v Mariboru so objavljena na spletni strani Univerze v Mariboru«, ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti.

 • Roki za oddajo tovrstnih prošenj bodo objavljeni avgusta tekočega študijskega leta.
 • Roki za ureditev vpisa z manjkajočimi pogoji (v primeru pozitivnega sklepa KŠZ FF UM) bodo objavljeni avgusta tekočega študijskega leta.

Postopek:

 • preko AIPS računa (https://aips.um.si/), skladno z navodili, opravite elektronski vpis:
 • izpolnite študentske ankete,
 • preverite zapisane podatke na vpisnem listu in vpišite manjkajoče,
 • v komentar zapišite potrebno število potrdil o vpisu in potrdil o opravljenih izpitih,
 • če se vpisujete na podlagi sklepa oz. odločbe Komisija za študijske zadeve FF UM, v komentar vpišite datum seje in številko sklepa,
 • po vnosu vpisnih podatkov vpisni list potrdite in ga natisnete,
 • na izpisani vpisni list vpišete datum in se podpišete,
 • ob vpisu ni potrebno predložiti dokazila o plačilu stroškov, ker bo Filozofska fakulteta UM račun za vpisne stroške, prispevke in šolnino poslala po pošti na domač naslov študentov.

Za ureditev vpisa je potrebno oddati oz. poslati na naslov Filozofska fakulteta, Doktorski študij, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, naslednjo dokumentacijo:

 • natisnjen in podpisan elektronski vpisni list,
 • akademsko izkaznico,
 • 3 izvode podpisane Pogodbe o študiju in superviziji na študijskem programu tretje stopnje na Univerzi v Mariboru. Pogodbe pripravi in pošlje na vaš e-naslov Služba za študentske zadeve FF UM, in sicer najkasneje do konca avgusta tekočega študijskega leta.

Komisija za študijske zadeve FF UM

Obrazec z navodili za oddajo prošnje

Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta Univerze v Mariboru

Cenik Filozofske fakultete Univerze v Mariboru