Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Vpis v absolventski staž

Študenti se po zaključku izvedbe 3. letnika vpisujejo v absolventski staž. Za vpis v absolventski staž ni pogojev. Študenti, ki so ponavljali letnik ali zamenjali študijski program, izgubijo pravico do vpisa v absolventski staž.

Postopek:

 • preko AIPS računa (https://aips.um.si/), skladno z navodili, opravite elektronski vpis:
 • izpolnite študentske ankete,
 • preverite zapisane podatke na vpisnem listu in vpišite manjkajoče,
 • v komentar zapišite potrebno število potrdil o vpisu in potrdil o opravljenih izpitih,
 • če se vpisujete na podlagi sklepa oz. odločbe Komisija za študijske zadeve FF UM, v komentar vpišite datum seje in številko sklepa,
 • po vnosu vpisnih podatkov vpisni list potrdite in ga natisnete,
 • na izpisani vpisni list vpišete datum in se podpišete,
 • ob vpisu ni potrebno predložiti dokazila o plačilu stroškov, ker bo Filozofska fakulteta UM račun za vpisne stroške, prispevke in šolnino poslala po pošti na domač naslov študentov.

Za ureditev vpisa je potrebno oddati oz. poslati na naslov Filozofska fakulteta, Doktorski študij, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, naslednjo dokumentacijo:

 • natisnjen in podpisan elektronski vpisni list,
 • akademsko izkaznico.

Podaljšanje absolventskega staža

Študenti, ki so bili v tekočem študijskem letu vpisani v absolventski staž in v času vpisanega študija niso spremenili študijskega programa, ponavljali letnika ali pavzirali, na Komisijo za študijske zadeve FF UM lahko naslovijo prošnjo za podaljšanje absolventskega staža. Podaljšanje absolventskega staža se lahko odobri študentu na podlagi upravičenih razlogov, ki so opredeljeni v »Navodilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta Univerze v Mariboru so objavljena na spletni strani Univerze v Mariboru«.

 • Roki za oddajo tovrstnih prošenj bodo objavljeni avgusta tekočega študijskega leta.
 • Roki za ureditev podaljšanja absolventskega staža (v primeru pozitivnega sklepa KŠZ FF UM) bodo objavljeni avgusta tekočega študijskega leta.

Postopek:

 • preko AIPS računa (https://aips.um.si/), skladno z navodili, opravite elektronski vpis:
 • izpolnite študentske ankete,
 • preverite zapisane podatke na vpisnem listu in vpišite manjkajoče,
 • v komentar zapišite potrebno število potrdil o vpisu in potrdil o opravljenih izpitih,
 • če se vpisujete na podlagi sklepa oz. odločbe Komisija za študijske zadeve FF UM, v komentar vpišite datum seje in številko sklepa,
 • po vnosu vpisnih podatkov vpisni list potrdite in ga natisnete,
 • na izpisani vpisni list vpišete datum in se podpišete,
 • ob vpisu ni potrebno predložiti dokazila o plačilu stroškov, ker bo Filozofska fakulteta UM račun za vpisne stroške, prispevke in šolnino poslala po pošti na domač naslov študentov.

Za ureditev vpisa je potrebno oddati oz. poslati na naslov Filozofska fakulteta, Doktorski študij, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, naslednjo dokumentacijo:

 • natisnjen in podpisan elektronski vpisni list,
 • akademsko izkaznico.

Komisija za študijske zadeve FF UM

Obrazec z navodili za oddajo prošnje

Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta Univerze v Mariboru

Cenik Filozofske fakultete Univerze v Mariboru