E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Univerzitetni enopredmetni študijski program prve stopnje
Zgodovina

Univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje
Zgodovina

Enopredmetni nepedagoški magistrski študijski program druge stopnje
Zgodovina

Dvopredmetni nepedagoški magistrski študijski program druge stopnje
Zgodovina

Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program druge stopnje
Zgodovina

Bolonjski študijski program tretje stopnje
Zgodovina