E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za zgodovino

Predstojnik oddelka za zgodovino
doc. dr. Anton Ravnikar

Namestnik predstojnka
doc. dr. Aleš Maver prof.

Oddelčni tutor
doc. dr. Aleš Maver prof.

Redno zaposleni člani oddelka
red. prof. dr. Darko Friš
red. prof. dr. Andrej Rahten
red. prof. dr. Darko Darovec
izr. prof. dr. Andrej Hozjan
izr. prof. dr. Gorazd Bajc
izr. prof. dr. Dragan Potočnik
doc. dr. Martin Bele
asist. Janez Osojnik
asist. Ana Šela

Predstavitev Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Študij zgodovine ima v Mariboru sedaj že skoraj polstoletno tradicijo. Začetki Oddelka za zgodovino segajo v leto 1962, ko se je začel študij zgodovine na tedanji Pedagoški akademiji v Mariboru. Omenjeni študij se je nadaljeval tudi v okviru Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Glede na opredelitev znanstveno-raziskovalne discipline se zgodovinopisje uvršča med humanistične vede, zato ne preseneča, da so člani Oddelka za zgodovino ves čas stremeli za tem, da bi študentu, razen 'klasičnega' dvopredmetnega pedagoškega študija, omogočili še enopredmetni, nepedagoški študij zgodovine. Slednje se je zgodilo v študijskem letu 2001-2002, ko smo prvič razpisali univerzitetni enopredmetni nepedagoški program Zgodovina.

Z delitvijo nekdanje Pedagoške fakultete (v študijskem letu 2006/2007) se je Oddelek za zgodovino organizacijsko priključil Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in ima danes 12 rednih sodelavcev. Raziskovalno velja Oddelek za zgodovino za enega najmočnejših kolektivov na Filozofski fakulteti, saj sta člana Oddelka nosilca dveh temeljnih programskih skupin, hkrati pa člani Oddelka delujejo tudi v domačih, bilateralnih in mednarodnih raziskovalnih projektih. V študijski proces na Oddelku za zgodovino hkrati redno vključujemo zunanje, honorarne sodelavce, ki smiselno dopolnjujejo naše študijske programe.

Skladno s smernicami in določili bolonjske prenove univerzitetnega študija je Oddelek za zgodovino pripravil povsem nove, sodobne študijske programe s področja zgodovinopisja, ki so primerljivi s študijskimi programi zgodovine v Sloveniji in svetu. Od študijskega leta 2007-2008 Oddelek za zgodovino študentu omogoča študij na dveh prvostopenjskih študijskih programih: Univerzitetni enopredmetni študijski program prve stopnje Zgodovina in Univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje Zgodovina.

Oddelek za zgodovino študentom v sklopu študija nudi celovit pogled na najpomembnejša in najnovejša spoznanja o preteklosti človeštva (od zgodnjih civilizacij naprej do sodobne zgodovine), pri tem pa posebno pozornost posveča zgodovini slovenskega etničnega prostora v zgodovinskih obdobjih od prazgodovine do danes. Kot prvi v slovenskem visokošolskem prostoru smo na Oddelku za zgodovino posvetili posebno pozornost zgodovini vzhodne in jugovzhodne Evrope ter zgodovini Balkana, s čimer se izrazito razlikujemo od ostalih študijskih programov s področja zgodovinopisja na Slovenskem. Diplomanti Oddelka za zgodovino tako v času študija pridobijo kvalitetno in celovito strokovno osnovo za razumevanje razvoja modernih civilizacij skozi zgodovino.

Oddelek za zgodovino tudi v okviru bolonjske prenove visokošolskega študija nadaljuje s podiplomskim študijem. Kot eden od šestih oddelkov na Filozofski fakulteti študentom tako omogoča doktorski študij. Temeljna značilnost doktorskega študijskega programa zgodovine je njegova usmerjenost v poglobljeno pridobivanje metodoloških in teoretičnih spoznanj ob hkratnem razvijanju modelov za prenos pridobljenih znanj v prakso ter v razvoj znanstveno-raziskovalnega kadra, ki bo z uporabo sodobnih raziskovalnih metod preučeval probleme zgodovinopisja v sodobni družbi.

V študijskem letu 2009/10 je Oddelek prvič razpisal bolonjski doktorski študijski program: Študijski program tretje stopnje Zgodovina. Študijski program vsebuje pet temeljnih študijskih smeri, ki so vezane na posamezna zgodovinska obdobja. Ta so: stari vek, srednji vek, novi vek, novejša zgodovina (19. stoletje) in sodobna zgodovina (20. stoletje). Študent lahko glede na svoje interese aktivno oblikuje svojo lastno izobraževalno pot. Obsežen nabor obveznih in izbirnih vsebin omogoča študentu pridobitev znanj, potrebnih za raziskovanje predvidene zgodovinske problematike. Ob podpori mentorjev (tutorjev) kandidat postopno gradi potrebni nabor znanj in raziskovalnih izkušenj za samostojno obvladovanje visoko zahtevnih praktičnih problemov svojega študijskega področja. Pri tem tudi vsebina obveznih študijskih vsebin ni strogo omejena, ampak pušča možnost prilagoditve vsebin glede na potrebe posameznega študenta.

Člani oddelka za zgodovino

Predmeti starejše, srednjeveške in novoveške zgodovine:

Predmeti novejše in sodobne zgodovine:

Asistenti in mladi raziskovalci: