E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Predstavitev oddelka

Umetnostna zgodovina je humanistična znanost, ki preučuje razvoj likovne umetnosti (arhitektura, kiparstvo, slikarstvo, uporabna umetnost, sodobne umetniške prakse) od najstarejših časov do danes. Tej definiciji sledi tudi dvopredmetni študijski program Umetnostna zgodovina. Na prvi stopnji študentje spoznajo glavne slogovne tokove od prazgodovine do 20. stoletja, najpomembnejše umetnike in spomenike, in to na treh nivojih - evropskem (pri novejših obdobjih tudi svetovnem), slovenskem in regionalnem (severovzhodna Slovenija). Druga stopnja pa je namenjena poglobitvi temeljnih znanj in nadgradnji metodoloških pristopov.

Posebnosti študija umetnostne zgodovine na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru so enakomerna pokritost vseh obdobij likovne umetnosti, študij in raziskovanje umetnostne ustvarjalnosti v severovzhodni Sloveniji (v srednjeevropskem kontekstu), vsebine iz uporabne umetnosti (umetna obrt, sodobno oblikovanje) ter zgodnje vključevanje študentov v prakso. Poleg predavanj in seminarskih vaj del pedagoškega procesa poteka izven predavalnice, na terenu, v galerijah in muzejih, arhivih ipd.

V pedagoškem procesu poleg predavateljev iz Filozofske fakultete Univerze v Mariboru sodelujejo vodilni strokovnjaki iz ZRC SAZU, Narodnega muzeja Slovenije, Pokrajinskega muzeja Maribor in drugih strokovnih ustanov.

ODDELEK ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO NA FACEBOOKU:

https://www.facebook.com/Oddelek-za-umetnostno-zgodovino-FF-UM-1506524816314389/timeline