E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za umetnostno zgodovino

Predstojnica oddelka za umetnostno zgodovino
izr. prof. dr. Polonca Vidmar

Namestnik predstojnice
doc. dr. Franci Lazarini

Oddelčna tutorica
izr. prof. dr. Polonca Vidmar

Redno zaposleni člani oddelka
doc. dr. Mateja Kos Zabel
doc. dr. Tina Košak
doc. dr. Mija Oter Gorenčič prof.
doc. dr. Katarina Mohar
asist. dr. Valentina Bevc Varl
asist. dr. Gorazd Bence
dr. Janez Premk

Zunanji sodelavci
red. prof. Oto Rimele spec.
Andrej Furlan
Petra Čeh

Predstavitev oddelka

Študijski program bo študentom posredoval vrste in oblike znanja, ki so potrebne za prepoznavanje likovne govorice in vrednotenje likovnih umetnin. Tovrstno znanje je temelj za uspešno in neoporečno ohranjanje in predstavljanje spomeniškega fonda ter za spremljanje in spodbujanje sočasne likovne ustvarjalnosti. Posebni poudarki v programu veljajo umetnostnozgodovinski teoriji, novejši likovni produkciji in praktičnemu usposabljanju že na prvi stopnji študija. Načelna opredelitev za dvopredmetne povezave bo študentom omogočila širitev obzorij na različna področja. Pričakujemo, da bodo mnogi diplomanti nadaljevali študij, z diplomo prve stopnje pa se bodo lahko tudi uspešno vključili v delo v različnih institucijah in gospodarstvu. Dolgoročno želimo doseči globlje razumevanje starejše in sodobne likovne produkcije v širši mariborski regiji in nasploh. Pričakujemo tudi, da bodo diplomanti sposobni slediti naraščajočemu zanimanju za izkoriščanje kulturnih dobrin.

Oddelek za umetnostno zgodovino je junija 2008 s posredovanjem Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju pridobil zajeten knjižni fond (803 enote) iz zapuščine opernega in koncertnega pevca Antona Dermote (Kropa, 1910-Dunaj, 1989). Knjižnico, v kateri prevladujejo dela z umetnostnozgodovinsko vsebino, je v trajni spomin na soproga poklonila umetnikova vdova, profesorica Hilda Dermota.

ODDELEK ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO NA FACEBOOKU:

https://www.facebook.com/Oddelek-za-umetnostno-zgodovino-FF-UM-1506524816314389/timeline