E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

PRVA STOPNJA (DODIPLOMSKI ŠTUDIJ)

Sociologija in interdisciplinarno družboslovje (180 ECTS, enopredmetni program)

Diplomanti in diplomantke poleg poglobljenega sociološkega znanja pridobijo tudi osnovna znanja iz področij, kot so antropologija, etnologija, psihologija, ekonomija in filozofija. Takšna interdisciplinarna naravnanost je podkrepljena z raziskovalnimi znanji in veščinami, kar vam omogoča široke možnosti zaposlitve in nadaljnjega študija.

Sociologija (180 ECTS, dvopredmetni program)

Diplomanti in diplomantke pridobijo poglobljeno znanje iz sociologije in še ene vede v okviru ponujenih vezav z drugimi dvopredmetnimi programi. Študij dveh družboslovnih/humanističnih ved omogoča poklicno delovanje na sorazmerno širokem področju, predvsem pa je ta program odlična osnova za nadaljevanje študija v okviru drugostopenjskega pedagoškega programa.

DRUGA STOPNJA (MAGISTRSKI ŠTUDIJ)

Sociologija (120 ECTS, enopredmetni program)

Magistranti in magistrantke pridobijo poglobljeno znanje iz posameznih socioloških disciplin in nekaterih sorodnih disciplin, kot so antropologija, psihologija in ekonomija. Velik del vsebin (24 ECTS) si študenti iz sorazmerno širokega nabora predmetov izberejo sami. Poseben poudarek je na razvijanju sposobnosti konkretnega raziskovanja in analiziranja družbenega življenja, kar pozitivno vpliva na vaše zaposlitvene možnosti.

Sociologija (120 ECTS, dvopredmetni pedagoški program)

Magistranti in magistrantke poglobijo svoja znanja iz sociologije in druge discipline, ki so ju študirali v okviru prvostopenjskega študija. Pomemben del vsebin (60 ECTS) je namenjen psihološkim, pedagoškim in didaktičnim vsebinam, ki jih študenti v veliki meri usvajajo tudi skozi praktično usposabljanje. Magistranti in magistrantke so zaposljivi predvsem na področju poučevanja in strokovnega dela v osnovnih ali srednjih šolah. Možnosti na drugih področjih dela so odvisne od konkretne študijske kombinacije.

TRETJA STOPNJA (DOKTORSKI PROGRAM)

Sociologija (180 ECTS, enopredmetni program)

Program usposablja za samostojno raziskovalno in razvojno delo na področju sociologije, pa tudi na širšem področju družboslovja in humanistike. Težišče programa je na sodobnih socioloških pristopih, metodah družboslovnega raziskovanja, predvsem pa na samostojnem raziskovalnem delu študenta. Pridobitev naziva doktor znanosti/doktorica znanosti s področja sociologije odpira možnosti zaposlitve tako v znanstveno-raziskovalnih ustanovah kot visokošolskem in univerzitetnem izobraževanju, pa tudi na številnih zahtevnejših delovnih mestih v gospodarstvu in negospodarstvu.