E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za sociologijo

Predstojnik oddelka za sociologijo
izr. prof. dr. Miran Lavrič

Namestnik predstojnika
doc. dr. Andrej Naterer

Oddelčna tutorica
asist. Tina Cupar

Redno zaposleni člani oddelka
red. prof. dr. Maja Godina Golija
izr. prof. dr. Andrej Kirbiš
izr. prof. dr. Rudi Klanjšek
izr. prof. dr. Vesna Godina Vuk
doc. dr. Danijela Lahe
doc. dr. Tibor Rutar
doc. dr. Marina Tavčar Krajnc
asist. Žiga Kobše

Zunanji sodelavci
red. prof. dr. Majda Bastič
red. prof. dr. Božidar Kante
red. prof. dr. Jani Bekö
red. prof. dr. Jana Goriup
red. prof. dr. Sergej Flere
izr. prof. dr. Boris Vezjak
izr. prof. dr. Friderik Klampfer
doc. dr. Bojan Musil
doc. dr. Nadja Furlan Štante
doc. dr. Smiljana Gartner
lekt. Kirsten Margaret Hempkin
asist. Mojca Marič
asist. Barbara Bedenik