E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Slovenščina na dlani


Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen in cilji projekta

V okviru projekta Slovenščina na dlani pripravljamo inovativno učno e-okolje, ki se bo uporabljalo pri pouku slovenščine v osnovni in srednji šoli. Zasnovano bo na osnovi orodij za avtomatsko tvorjenje in pregledovanje vaj, ki bodo podprta s korpusom besedil in bazo znanja. Cilj projekta je pripraviti kakovostno in privlačno prosto dostopno učno e-okolje, ki bo obogatilo pouk slovenščine, prispevalo k motiviranosti za učenje in izboljšanju jezikovno-digitalnih kompetenc. V vseh fazah projekta je predvideno tudi sodelovanje učiteljic oz. učiteljev in učencev oz. učenk, ki lahko s svojimi predlogi in pobudami sooblikujejo učno e-okolje in ga sproti evalvirajo.

Trajanje projekta

Od 18. 7. 2017 do 30. 9. 2021 (spremljanje uspešnosti projekta traja do konca leta 2022).

Prijavitelj projekta

Prijavitelj projekta je Univerza v Mariboru, sodelujejo pa strokovnjakinje in strokovnjaki s Filozofske fakultete, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Pedagoške fakultete.

Članice in člani projekta

V projektu je 25 članic oz. članov s področja didaktike (koordinatorica je doc. dr. Simona Pulko: simona.pulko@um.si), slovenistike in jezikoslovja (koordinatorica je izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič: mira.krajnc@um.si), jezikovnih tehnologij (koordinatorica je doc. dr. Darinka Verdonik: darinka.verdonik@um.si) in e-orodij (koordinator je doc. dr. Milan Ojsteršek: milan.ojstersek@um.si).

Vodja projekta je izr. prof. dr. Natalija Ulčnik (natalija.ulcnik@um.si).

Za stike s šolami skrbi doc. dr. Polonca Šek Mertük (polonca.sek@um.si).

Članice in člani:

Mladen BOROVIČ
Tanja BRČIĆ PETEK
Albin BREGANT
Janez BREZOVNIK
Kaja DOBROVOLJC
Marko FERME
Dragica HARAMIJA
Goran HROVAT
Vida JESENŠEK
Mihaela KOLETNIK
Iztok KOSEM
Mira KRAJNC IVIČ
Matej METERC
Gjoko NIKOLOVSKI
Milan OJSTERŠEK
Simona PULKO
Polonca ŠEK MERTÜK
Natalija ULČNIK
Alenka VALH LOPERT
Darinka VERDONIK
Branislava VIČAR
Ines VORŠIČ
Sabina WEINGERL
Melita ZEMLJAK JONTES
Danilo ZIMŠEK

Sodelujoči vzgojno-izobraževalni zavodi

V projektu sodelujemo s 14 vzgojno-izobraževalnimi zavodi iz vzhodne in zahodne kohezijske regije.

Vzhodna kohezijska regija
1. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (Pomurska, SI 031)
2. Gimnazija Ormož (Pomurska, SI 031)
3. Prva gimnazija Maribor (Podravska, SI 032)
4. OŠ Pesnica pri Mariboru (Podravska, SI 032)
5. Šolski center Rogaška Slatina (Savinjska, SI 034)
6. OŠ Primoža Trubarja Laško (Savinjska, SI 034)
7. OŠ Sava Kladnika Sevnica (Spodnjeposavska, SI 036)
8. Šolski center Postojna (Primorsko-notranjska, SI038)

Zahodna kohezijska regija
9. Gimnazija Tolmin (Goriška, SI 043)
10. OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (Goriška, SI 043)
11. OŠ Naklo (Gorenjska, SI 042)
12. OŠ Draga Bajca Vipava (Goriška, SI 043)
13. Zavod Sv. Frančiška Saleškega, OE Gimnazija Želimlje (Osrednjeslovenska, SI 041)
14. OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana (Osrednjeslovenska, SI 041)