E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Alumni klubPredstavitev knjige red prof. dr. Irene Stramljič Breznik Besedotvorje: teoretično, praktično in didaktično

V četrtek, 26. novembra 2020, je v okolju MS Teams potekala predstavitev knjige red. prof. dr. Irene Stramljič Breznik Besedotvorje: teoretično, praktično in didaktično (Zora, 2020). Monografija je v celoti namenjena tvorbenim vprašanjem slovenskega jezika z omenjenih vidikov, ki so izhodišča za členitev na tri poglavja. Prvo je teoretične narave in prinaša zgoščen pregled tipologije tvorjenk in teoretične pristope v aktualnem slovenskem besedotvorju, drugo je aplikacija teorije v raziskavah, ki z uporabo sinhronih tvorbenih zakonitosti preverjajo izbrane primere uslovarjanih tvorjenk 18. in 19. stoletja, tretje poglavje pa je namenjeno besedotvorju pri poučevanju slovenščine kot prvega oz. drugega in tujega jezika s predlogi za vključitev besedotvornih vsebin v pouk.