E-posta | Kakovost | Honlaptérkép |  |  |  |  |  | 
KERESÉS
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Alumni klubDrage diplomantke, dragi diplomanti našega Oddelka!

Želimo si, da tudi po zaključenem študiju ostanete v stiku z nami in tako ohranjate ter krepite strokovne in osebne stike s svojimi bivšimi učitelji in učiteljicami ter še posebej s kolegi in kolegicami. Tudi tako boste ustvarjali svojo uspešno kariero in obenem ohranjali vezi na našem skupnem strokovnem, znanstvenem in raziskovalnem področju. Diplomanti in diplomantke ste ambasadorji in ambasadorke Oddelka, kjer smo vam pomagali oblikovati vašo strokovno podobo in se trudili, da bi lahko stkali tople medčloveške vezi.
Vabimo vas, da postanete člani Alumni kluba mariborske slovenistike. Želimo vas povezati strokovno in prijateljsko, opozoriti na vaše poklicne in druge dosežke, ustvariti vašo trdno pripadnost stroki ter kolegialnost. Članstvo v Alumni klubu bo vsem nam omogočalo izmenjavanje raznovrstnega znanja, dobrih izkušenj pri delu in raziskovanju ter krepilo prijateljske vezi. Z Alumni klubom ustvarjamo skupnost slovenistk in slovenistov s skupnimi izkušnjami in podobnimi interesi.

Vabimo vas, da izpolnite pristopno izjavo, ki jo najdete na naslovu: https://aips.um.si/alumni/.
Veseli bomo tudi vašega prijateljstva na družabnem omrežju Facebook:
https://www.facebook.com/Oddelek-za-slovanske-jezike-in-knji%C5%BEevnosti-FF-UM-127134431342733/?fref=ts.


Dogodki Alumni kluba Oddelka za slovanske jezike in književnosti FF UM

26. 11. 2020: Predstavitev knjige red prof. dr. Irene Stramljič Breznik Besedotvorje: teoretično, praktično in didaktično
4. 3. 2020: Predavanje Jelke Kernev Štrajn: Knjižna ustvarjalnost Olge Tokarczuk v luči njene specifične subverzivnosti
5. 12. 2019: Predavanje Mojce Marič: Lektorsko delo v gledališču
14. 3. 2019: Predstavitev Sinonimnega slovarja slovenskega jezika
7. 3. 2019: Začasno bivališče: Na grad 25, Ig
28. 11. 2018: Predavanje literarne zgodovinarke red. prof. dr. Jožice Čeh Steger Skrivnost pesnice Fanny Haussmann
17. 4. 2018: Predstavitev dnevniških zapisov Calais, Calais
8. 3. 2018: Gledališka skupina ZIZ: uprizoritev drame Emma
8. 3. 2018: Predavanje Martine Ferlinc: »Kruh in vrtnice«: Reprezentacija 8. marca v slovenskih tiskanih medijih
8. 3. 2017: Predavanje izr. prof. dr. Branislave Vičar in ogled dokumentarnega filma iz serije Načini gledanja (Ways of Seeing, 1972)
18. 1. 2017: Predavanje dr. Janje Vollmaier Lubej: Dvanajst krogov Jurija Andruhoviča: recepcija romana na Slovenskem.
18. 5. 2016: Predstavitev monografije red. prof. dr. Jožice Čeh Steger Ekokritika in literarne upodobitve narave
19. 1. 2016: Predavanje Poetika slikanice
24. 11. 2015: Vabilo na okroglo mizo: Slovenski jezik v znanosti
18. 11. 2015: Predavanje izr. prof. dr. Mire Krajnc Ivič: Komuniciranje: voda na moj mlin