E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Predstavitev OddelkaOddelek za slovanske jezike in književnosti je eden večjih oddelkov na mariborski FF; ima 15 članic in članov, mlado raziskovalko ter zunanje sodelavke in sodelavce. Sestavljajo ga tri katedre: Katedra za slovenski jezik, Katedra za slovensko književnost z literarno teorijo in Katedra za didaktiko slovenskega jezika in književnosti. Oddelek izvaja dva dodiplomska in tri podiplomske študijske programe ter bolonjski doktorski študijski program Slovenistične študije z naslednjimi področji: Slovenska književnost, Slovenski jezik ter Didaktika slovenskega jezika in književnosti.

Članice in člani Oddelka se aktivno vključujejo v programske skupine in domače, bilateralne ter mednarodne raziskovalne projekte, redno pa sodelujejo tudi s pedagoško prakso (tako na osnovno- kot srednješolski ravni). Specialna področja njihovega raziskovalnega dela zajemajo zlasti pravopisno in pravorečno normativnost, (sodobno, zgodovinsko, narečno) leksikografijo in leksikologijo, leksikalno pomenoslovje, (kritično) analizo diskurza, sociolingvistiko s poudarkom na poststrukturalističnih pristopih k obravnavi jezika in spola, slovensko dialektologijo, diahronijo slovenskega jezika, predvsem zgodovinsko slovnico in jezik v publicistiki, razvijanje posameznih naratoloških vidikov, tipološka, tematska in slogovna vprašanja slovenske esejistike, teorijo metafore, sodobno slovensko kratko prozo, literarno prevajanje, književnost slovenskih avtoric, ekokritiko, večkulturnost in medkulturnost v književnosti idr.

Med članicami in člani Oddelka imamo akademika, red. prof. dr. Marko Jesenška, izrednega člana SAZU, ki je tudi Zoisov nagrajenec za leto 2009 (Zoisova nagrada za izjemne dosežke na področju slovenskega jezika). Članica Oddelka red. prof. dr. Jožica Čeh Steger je prejemnica Miklošičeve nagrade Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za izjemne znanstvenoraziskovalne dosežke za leto 2018.

Leta 1998 smo na Oddelku zasnovali knjižno zbirko Zora, ki od leta 2007 izhaja kot Mednarodna knjižna zbirka ZORA. Zbirka nastaja v okviru založniške dejavnosti Univerze v Mariboru in vključuje znanstvene monografije s področij družboslovja in humanistike, zlasti jezikoslovja in literarne vede.

Oddelek izdaja in ureja mednarodno znanstveno revijo Slavia Centralis (SCN) s slavistično usmerjenimi razpravami, ki predstavljajo izvirno raziskovanje v slovanskem jezikoslovju in literarni vedi. Znanstvena revija spodbuja meddisciplinarne pristope in teži k celostni obravnavi slovanskih jezikov in književnosti, k preseganju meja in nacionalnih kanonov, kakor tudi k raziskovanju povezav med slovanskim in neslovanskim.Oddelek izdaja in ureja mednarodno znanstveno revijo Slavia Centralis (SCN) s slavistično usmerjenimi razpravami, ki predstavljajo izvirno raziskovanje v slovanskem jezikoslovju in literarni vedi. Znanstvena revija spodbuja meddisciplinarne pristope in teži k celostni obravnavi slovanskih jezikov in književnosti, k preseganju meja in nacionalnih kanonov, kakor tudi k raziskovanju povezav med slovanskim in neslovanskim.

Posebna odlika Oddelka je organizacija znanstvenih konferenc, simpozijev in kongresov z mednarodno udeležbo (npr. Prodorne in preroške misli 16. stoletja (2008), Večjezičnost v Evropski zvezi (2008), 6. kongres dialektologov in geolingvistov ‒ SIDG (2009), Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora (2012), Aktualnost in živost Potrčevega literarnega opusa danes (2013), Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga (2015), 500 let reformacije (2017)). Od leta 2017 na Oddelku organiziramo letne mednarodne znanstvene konference pod krovnim naslovom Slavistični znanstveni premisleki (SZP): Smrti živali: kritična animalistična perspektiva (2017), Cankarjev list v cvetu bele krizanteme (2018), Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju (2019), Izzivi slavistike v 21. stoletju (2021).

Aktualna razširitev znanj je študentkam in študentom ponujena s številnimi vabljenimi predavanji gostujočih profesoric in profesorjev iz Slovenije in tujine ter z vsakoletnim organiziranjem vodenih strokovnih ekskurzij po Sloveniji in zamejstvu. Posebno priložnost za stik z jezikom, literaturo in s kulturo drugih slovanskih držav predstavljajo izbirni lektorati slovanskih jezikov.Aktualna razširitev znanj je študentkam in študentom ponujena s številnimi vabljenimi predavanji gostujočih profesoric in profesorjev iz Slovenije in tujine ter z vsakoletnim organiziranjem vodenih strokovnih ekskurzij po Sloveniji in zamejstvu. Posebno priložnost za stik z jezikom, literaturo in s kulturo drugih slovanskih držav predstavljajo izbirni lektorati slovanskih jezikov.