E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Oddelek za psihologijo podpira pestro študentsko dejavnost in se aktivno vključuje v dejavnosti študentov. Preko različnih dejavnosti skrbi za njihov karierni razvoj in ohranja stik z diplomanti po zaključku študija.

Demonstratorstvo
Študenti demonstratorji na oddelku za psihologijo primarno delujejo z namenom sodelovanja in pomoči pri znanstvenoraziskovalnem delu asistentov in učiteljev. Študenti v manjšem delu lahko pomagajo tudi pri pedagoškem delu asistenta in učitelja s pripravo gradiv, preko hospitacije pri vajah ali predavanjih in preko drugih oblik sodelovanja. Cilji demonstratorstva so predvsem pridobivanje prvih izkušenj z raziskovalnim in pedagoškim delom, posredno pa razvoj kakovosti študija ter krepitev obojestranskega sodelovanja med študenti in profesorji. Študent demonstrator lahko opravi mesečno do 20 ur. Izjemoma jih lahko opravi tudi več, vendar pod pogojem, da skupna obremenitev na semester ne znaša več kot 80 ur. Prijava za študenta demonstratorja poteka preko Študentskega sveta FF UM. Študenti lahko zaprosijo za priznanje praktičnega usposabljanja v ekvivalentnem obsegu opravljenega demonstratorskega dela. Več informacij je na voljo v pravilniku o demonstratorstvu.

Revijalni klub
»Revijalni« klub (journal club) oddelka za psihologijo FF UM je redna oblika srečanj sodelavcev oddelka za psihologijo, zainteresiranih študentov in drugih vabljenih strokovnjakov. Namen srečanja je razprava o zanimivih člankih, izmenjava izkušenj, znanj in pogledov ter predstavitev lastnega raziskovalnega dela in raziskovalnih načrtov. Gre za interaktivno obliko srečanja, pri katerem navadno en izmed sodelujočih pripravi predstavitev in izhodišča za razpravo, ostali prisotni pa se na razpravo ustrezno pripravijo. Namen tovrstnih srečanj je ohranjanje stika z aktualnimi psihološkimi spoznanji, razvijanje veščin kritičnega razmišljanja in krepitev zavedanja o praktični uporabnosti psiholoških znanstvenih spoznanj.

Alumni klub
Na nivoju celotne fakultete deluje alumni klub, katerega poslanstvo je združevanje in skrb za vse bivše, sedanje in prihodnje študente Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Med glavne dejavnosti alumni kluba sodijo organiziranje znanstvenih, strokovnih in družabnih srečanj, informiranje o dogodkih ter organizacija izobraževanj namenjenih strokovnemu in osebnemu razvoju. Povabili vas bomo tudi k sodelovanju pri raziskavah in pa pri predavanjih, na katerih bomo poročali o raziskovalnih izsledkih. Na oddelku za psihologijo si želimo, da bi ostali povezani tudi po zaključku vašega študija in vas vabimo k vključitvi v klub. Če se niste včlanili v klub po zaključku študija, lahko to storite preko sistema AIPS za študente (https://aips.um.si/alumni/). Članstvo v alumni klubu vam omogoča tudi uporabo obstoječe digitalne identitete ter uporabo elektronskega naslova (ime.priimek@student.um.si). Več informacij o alumni klubu najdete tukaj.

Društvo študentov psihologije Maribor
Na oddelku podpiramo številne dejavnosti Društva študentov psihologije Maribor, katerega dejavnosti dopolnjujejo dogajanje na oddelku in aktivno prispeva k ozaveščanju o psiholoških spoznanjih med študenti psihologije in v splošni javnosti. Društvo organizira strokovna predavanja in delavnice za študente, izdaja revijo Psihološki inkubator ter pripravlja aktivnosti za otroke in mladostnike. V okviru društva deluje tudi svetovalnica, ki poteka pod usposobljenim mentorstvom. Več o dejavnostih društva si lahko preberete tukaj