E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Oddelek za psihologijo preko različnih dejavnostih sodeluje z gospodarstvom in negospodarstvom. V te namene je oddelek ustanovil Center za raziskovalno in strokovno psihološko dejavnost (CePSI).

Predstavitev CePSI: Psihološka znanost je tesno prepletena z družbenimi izzivi kot so staranje prebivalstva, integracija migrantov, trpinčenje v šolskem in v delovnem kontekstu, razmah spletnih socialnih omrežij in stresne ter negotove delovne okoliščine. Center za raziskovalno in strokovno psihološko dejavnost se ukvarja z raziskovanjem omenjenih izzivov ter razvojem novih psiholoških storitev in pristopov pri razumevanju oziroma obvladovanju omenjenih izzivov. Center izobražuje in svetuje za primerno uporabo psiholoških storitev in pristopov ter preko promocijskih aktivnosti približuje posameznikom in skupinam v vseh življenjskih obdobjih in kontekstih.

Pristop CePSI: Center uporablja inovativne pristope k proučevanju relevantnih in aktualnih raziskovalnih vprašanj ter se zavezuje k doslednemu spoštovanju etičnega kodeksa v psihologiji. Pri delu se drži na dokazih osnovanih (angl. evidence-based) storitev in pristopov. Izraz izvira iz medicinske stroke in se nanaša na to, da center svojo izobraževalno, svetovalno in promocijsko dejavnost utemeljuje na najboljših in najaktualnejših dokazih.

Dejavnost CePSI
Raziskovalna dejavnost: Center razvija lastno raziskovalno dejavnost in naročnikom ponuja celovit pristop k reševanju raziskovalnega problema z oblikovanjem raziskovalnega načrta, priprave merskih instrumentov, izvedbo raziskave, obdelave podatkov, interpretacije dobljenih rezultatov ter oblikovanje intervencij oziroma rešitev na podlagi dobljenih rezultatov.
Izobraževalna in svetovalna dejavnost: Center organizira različna izobraževanja, strokovna usposabljanja, tečaje in poletne šole o aktualnih trendih in novostih na posameznih področjih psihologije. Center prav tako izvaja usposabljanja, vezana na spoznavanje naprednih metod statistične obdelave podatkov ter orodij, ki omogočajo učinkovito analizo podatkov. Dodatno se bodo v okviru centra odvijala tudi strokovna srečanja in konference za zainteresirano javnost. Center se prilagaja potrebam naročnikov in izvaja individualna svetovanja o psiholoških storitvah in pristopih.
Promocijska dejavnost: Center skrbi za promocijo psiholoških storitev in pristopov za posameznike in skupine v vseh življenjskih obdobjih in različnih kontekstih.
Razvoj, implementacija in evalvacija psiholoških merskih pripomočkov: Center se ukvarja z razvojem novih in adaptacijo obstoječih psiholoških merskih pripomočkov ter ponuja pomoč in podporo pri aplikaciji teh pripomočkov.
Založniška dejavnost in distribuiranje psiholoških merskih pripomočkov.
Druge dejavnosti in storitve v okviru psihološke znanosti, vezane na konkretne zahteve naročnika.

Ekipa CePSI: Vodja centra je izr. prof. dr. Sara Tement. V dejavnosti centra so vključeni redno zaposleni člani oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru: red. prof. dr. Karin Bakračevič, izr. prof. dr. Bojan Musil, izr. prof. dr. Katja Košir, asist. Marina Horvat, asist. Saša Zorjan in asist. Nejc Plohl.
Center sodeluje z zunanjimi sodelavci oddelka ter z domačimi in tujimi strokovnjaki ter študenti.

Prihodnost CePSI: Center za raziskovalno in strokovno psihološko dejavnost s sedežem na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru je zasidran v regiji, ki se znotraj Slovenije še posebej srečuje s številnimi družbenimi izzivi. Zaradi svoje strateške lokacije Center za raziskovalno in strokovno psihološko dejavnost želi postati vodilni sogovornik pri omenjenih družbenih izzivih v regiji in vidnejši deležnik pri raziskovanju, izobraževanju, svetovanju in promociji psiholoških storitev in pristopov v drugih regijah in državah.

Kontakt s CePSI: Center k sodelovanju pri dejavnostih vabi vladne in nevladne organizacije, društva, znanstvena in strokovna združenja, laično in strokovno javnost, šole, fakultete in podjetja ter medije. Za več informacij se obrnite na psihologija@um.si.