E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Predstavitev
Oddelek za psihologijo sodi med mlajše oddelke na Filozofski fakulteti. Kljub kratki zgodovini oddelka imata raziskovalna in pedagoška dejavnost na področju psihologije v Mariboru dolgoletno tradicijo. Visokošolski učitelji in sodelavci oddelka smo v zadnjih desetletjih ključno prispevali k proučevanju duševnih procesov, vedenja in osebnosti v Sloveniji in tujini ter predano usposabljali številne generacije pedagoških delavcev, psihologov in raziskovalcev.

Pred letom 2007
Pred formalno ustanovitvijo oddelka smo psihologi bili vrsto let dejavni na Pedagoški akademiji in kasneje v okviru Oddelka za pedagogiko, psihologijo, didaktiko in specialne didaktike na Pedagoški fakulteti. Pedagoško delo je bilo usmerjeno v izobraževanje učiteljev različnih študijskih smeri. Zanimivo je dejstvo, da je izobraževanje učiteljev v Mariboru med vsemi v Sloveniji zajemalno največji delež pedagoško-psiholoških predmetov, v okviru katerih sta razvojna in pedagoška psihologija zasedali ključno vlogo. Raziskovalci so se osredotočali predvsem na proučevanje dejavnikov učenja. V devetdesetih letih preteklega stoletja so se na oddelku začele izvajati prve raziskave s pomočjo elektroencefalografije (EEG). Dr. Norbert Jaušovec je v tem obdobju začel s sistematičnim proučevanjem elektrofiziološke podlage inteligentnosti. Pod njegovim okriljem so na oddelku v tem obdobju delovale tudi tri mlade raziskovalke in doktorske študentke, ki so se kasneje zaposlile na oddelku. Dr. Zlatka Cugmas se je v raziskovanju ukvarjala z vlogo staršev pri razvoju kompetentnosti otrok in kasneje z navezanostjo. Dr. Karin Bakračevič je proučevala razvoj mišljenja in reševanja problemov v mladostništvu in odraslosti. Dr. Katarina Habe pa je v okviru disertacije proučevala vpliv glasbe na kognitivno funkcioniranje.

Prvo desetletje oddelka
Z naraščanjem obsega, kakovosti in odmevnosti znanstvenoraziskovalnega dela učiteljev in sodelavcev in razpisom študija psihologije na novoustanovljeni Filozofski fakulteti se je pojavila tudi potreba, da se organiziramo v okviru novega, samostojnega oddelka. Leta 2007 je senat Filozofske fakultete na 8. redni seji soglasno odločil o ustanovitvi oddelka za psihologijo. Leto zatem se je pod okriljem oddelka začel izvajati dodiplomski bolonjski študijskih program psihologije, ki je bil prvi tovrstni študijski program psihologije v Sloveniji. Naslednje prelomno leto je bilo leto 2011, ko so se študentom na 1. stopnji pridružili tudi študenti magistrskega študijskega programa druge stopnje. Oba študija programa sta primerljiva s študijskimi programi v tujini in sta usklajena s smernicami Europsy certifikata iz psihologije, ki zagotavlja enotne standarde kvalifikacij psihologov v Evropi. V prvih desetih letih oddelka se je razmahnilo nevropsihološko raziskovanje, proučevanje kognicije in socialnih procesov. Oddelku se je ob ustanovitvi pridružil dr. Bojan Musil, ki je na oddelku uveljavil raziskovanje vrednot, samopodobe in drugih socialno-psiholoških tematik v medkulturni perspektivi. Pri raziskovalni in pedagoški dejavnosti oddelka se je v tem obdobju pridružila tudi dr. Katja Košir, ki je raziskovalno dejavnost dopolnila s proučevanjem socialnih dejavnikov učne uspešnosti. Nekaj let po ustanovitvi se je na oddelku zaposlila dr. Sara Tement, ki je na oddelek prenesla sistematično proučevanje delovnih procesov in zdravja pri delu.

Danes in pogled naprej
Pod okriljem oddelka za psihologijo je študij v prvih desetih letih zaključilo na obeh stopnjah izobraževanja skupaj več 100 študentov. Naši študenti se zaposlujejo na področju izobraževanja, zdravstva in sociale. Dejavni so v podjetjih in drugih organizacijah, kjer izvajajo kadrovske storitve. Izpopolnjujejo se na nivoju doktorskega študija in so raziskovalci doma in v tujini. Diplomante oddelka za psihologijo spremlja etična zavest, dobra praktična usposobljenost, znanja iz psihološke metodologije ter poznavanje znanstveno utemeljenih pristopov in metod dela. V prihodnosti oddelek želi okrepiti raziskovalno dejavnost na treh področjih (1. Delo, stres in zdravje; 2. Kognicija, osebnost in učenje; 3. Socialni procesi, skupnost in mediji) in študente na vseh nivojih izobraževanja sistematično usposabljati za strokovno, pedagoško in raziskovalno delo na teh področjih. Oddelek želi krepiti sodelovanje z raziskovalnimi institucijami iz tujine in Slovenije, ki raziskujejo ali usposabljajo iz temeljnih psiholoških vsebin.