Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

 

Demonstratorji

 

Anja Banković

anja.bankovic@student.um.si

Predmeti

 • Uvod v psihologijo dela
 • Kadrovska in organizacijska psihologija

Raziskovalni interesi

 • Emocionalno delo
 • Stres
 • Depresija

Polonca Borko

polonca.borko@student.um.si

Predmeti

 • Psihometrija

Raziskovalni interesi

 • Stres in zmanjševanje stresa
 • Kakovost življenja
 • Nevropsihologija
 • Medosebni odnosi

Projekti

 • Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov
 • Napovedovanje zadovoljstva z razmerjem s
  pomočjo razlik v osebnostnih lastnostih
  romantičnih partnerjev, razlik v stališčih
  o spolnih vlogah ter trajanjem razmerja

Kim Caf

kim.caf@student.um.si

Predmeti

 • Uvod v klinično psihologijo

Raziskovalni interesi

 • Motnje osebnosti
 • Demenca
 • Kognitivna rehabilitacija po poškodbah
  možganov
 • Spomin in učenje

Projekti

 • Testatorka pri projektu Delo brez meja

Mirjam Fašmon

mirjam.fasmon@gmail.com

Predmeti

 • Kognicija, osebnost in učenje
 • Višji spoznavni procesi

Raziskovalni interesi

 • motivacija v pedagoškem procesu
 • kognitivne sposobnosti v pozni odraslosti
 • hipnoza in hipnoterapija

Projekti

 • Testatorka pri projektu Delo brez meja
 • Psihološki inkubator

Timotej Glavač

timotej.glavac@student.um.si

Predmeti

 • Socialna psihologija II

Raziskovalni interesi

 • Socialna psihologija
 • Psihopatologija
 • Čustveni razvoj

Projekti

 • Raziskava o posledicah senzacionalisčnega poročanja negativnih novic

Anja Mikl

anja.mikl@student.um.si

Predmeti

 • Osnove pedagoške psihologije
 • Pedagoška psihologija
 • Psihološko svetovanje v izobraževanju

Raziskovalni interesi

 • Humor in stili humorja
 • Psihološka prožnost
 • Stili navezanosti v povezavi s spolnim
  vedenjem

Projekti

 • Podpora otrokom priseljencem
  pri vključevanju v socialno okolje
  (priprava smernic za strokovne delavce)

Igor Peras

igor.peras@student.um.si

Predmeti

 • Osebnost
 • Psihološko svetovanje v izobraževanju
 • Motivacija in emocije

Raziskovalni interesi

 • Osebnost
 • Spolno vedenje posameznikov izven
  partnerskih odnosov
 • Motivacija

Katja Ravnikar

katja.ravnikar@student.um.si

Predmeti

 • Osnove pedagoške psihologije
 • Pedagoška psihologija I in II
 • Psihološko svetovanje v izobraževanju

Raziskovalni interesi

 • Zadovoljstvo z življenjem, vzgojni slogi
  in sindrom razvajenosti pri otrocih
 • Vzgoja in razvajenost otrok
 • Medkulturne razlike in vpliv revščine
  na življenje otrok

Iva Štukelj

iva.stukelj@student.um.si

Predmeti

 • Psihometrija

Raziskovalni interesi

 • Psihometrija
 • Odvisniško vedenje
 • motivacija in osebnost

Projekti

 • Pripravljenost na interprofesionalno učenje
  pri študentih medicine, zdravstvenih ved in
  psihologije na Univerzi v Mariboru
 • Raziskovanje prekomerne rabe spleta