E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

 

Demonstratorji

 

Urška Drofenik

urska.drofenik@student.um.si

Predmeti

 • Uvod v klinično psihologijo

Raziskovalni interesi

 • Osebnost
 • Eksperimentalna psihopatologija
 • Nevropsihologija

Projekti

 • Nevropsihološki mehanizmi reaktivnosti na dražljaje povezane s hrano

Eva Ivankov

eva.ivankov@student.um.si

Predmeti

 • Kognicija, osebnost in učenje
 • Višji spoznavni procesi

Raziskovalni interesi

 • Psihodiagnostika
 • Kognitivna rehabilitacija po poškodbah možganov
 • Nevropsihologija
 • Motnje osebnosti

Projekti

 • Pomoč pri projektu Delovne zahteve, viri in izgorelost pri zdravnikih v službi nujne medicinske pomoči

Maruša Kekec

marusa.kekec@student.um.si

Predmeti

 • Osebnost

Raziskovalni interesi

 • Spremembe v osebnosti
 • Klinična (nevro)psihologija
 • Poškodbe možganov

Projekti

 • Boj proti stigmatizaciji duševnih motenj (projekt Mind the Mind)
 • Namerne spremembe v osebnosti
 • Pridobljene možganske poškodbe (v sklopu ZUDV Dornava)

Jasna Klemenčič

jasna.klemencic@student.um.si

Predmeti

 • Uvod v klinično psihologijo
 • Motivacija in emocije

Raziskovalni interesi

 • Patologija prehranjevanja, predvsem čustveno hranjenje
 • Duševne motnje, še posebej osebnostne motnje
 • Duševno zdravje otrok in mladostnikov

Projekti

 • Svetovalka v e-svetovalnici To sem jaz
 • Nevropsihološki mehanizmi reaktivnosti na dražljaje povezane s hrano

Lina Koprivnik

lina.koprivnik@student.um.si

Predmeti

 • Osebnost
 • Višji spoznavni procesi

Raziskovalni interesi

 • Osebnost in osebnostne motnje
 • Psihopatologija (odraslih)
 • Duševno zdravje

Projekti

 • Pomoč pri projektu »Delovne zahteve, viri in izgorelost pri zdravnikih v službi nujne medicinske pomoči«

Ana Lubej

ana.lubej@student.um.si

Predmeti

 • Motivacija in Emocije

Raziskovalni interesi

 • Umetna inteligenca
 • Prometna psihologija
 • Kognitivna psihologija

Projekti

 • Mind The Mind (EFPSA)
 • Testatorka v okviru CePSI: 360° ocenjevanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov storitev v UKC Maribor

Anja Mikl

anja.mikl@student.um.si

Predmeti

 • Osnove pedagoške psihologije
 • Pedagoška psihologija
 • Psihološko svetovanje v izobraževanju

Raziskovalni interesi

 • Humor in stili humorja
 • Psihološka prožnost
 • Stili navezanosti v povezavi s spolnim
  vedenjem

Projekti

 • Podpora otrokom priseljencem
  pri vključevanju v socialno okolje
  (priprava smernic za strokovne delavce)

Ajda Mlakar

ajda.mlakar@student.um.si

Predmeti

 • Statistika za psihologe
 • Psihometrija

Raziskovalni interesi

 • Raziskovanje v psihologiji in statistična analiza podatkov
 • Psihodiagnostika
 • Strategije spoprijemanja s stresom in osebnostne lastnosti

Projekti

 • Pomoč pri projektu Delovne zahteve, viri in izgorelost pri zdravnikih v službi nujne medicinske pomoči
 • Pomoč pri izvedbi Mini univerze Filozofske fakultete UM (MUF)

Ajda Prah

ajda.prah@student.um.si

Predmeti

 • Kadrovska in organizacijska psihologija
 • Uvod v psihologijo dela in organizacij

Raziskovalni interesi

 • Forenzična psihologija (profiliranje in pričevanje)
 • Psihologija dela (vpliv monotonega dela na človeka)
 • Nevropsihologija (otrok in mladostnikov)

Ema Rojnik

ema.rojnik@student.um.si

Predmeti

 • Kadrovska in organizacijska psihologija
 • Uvod v psihologijo dela in organizacij

Raziskovalni interesi

 • Klinična psihologija (diagnostika, motnje, obravnava)
 • Kadrovska, organizacijska psihologija (vodenje, vloge, kultura)
 • Forenzična psihologija (pričanja, preiskovanje)
 • Socialna psihologija (vpliv skupine, manjšin)

Urška Vršič

urska.vrsic@student.um.si

Predmeti

 • Pedagoška psihologija 1
 • Pedagoška psihologija 2

Raziskovalni interesi

 • Medvrstniško nasilje
 • Nevropsihologija
 • Socialna omrežja

Martina Zakšek

martina.zaksek@student.um.si

Predmeti

 • Psihometrija
 • Statistika za psihologe

Raziskovalni interesi

 • Klinična psihologija – obravnave in intervencije
 • Tehnike izboljšanja nastopanja v športu (npr. tehnike sproščanja)
 • Statistične obdelave podatkov

Projekti

 • Pomoč pri projektu Delovne zahteve, viri in izgorelost pri zdravnikih v službi nujne medicinske pomoči