Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za psihologijo

Predstojnik oddelka za psihologijo
izr. prof. dr. Bojan Musil

Namestnica predstojnika
izr. prof. dr. Sara Tement

Oddelčna tutorica
asist. Marina Horvat

Redno zaposleni člani oddelka
red. prof. dr. Karin Bakračevič
izr. prof. dr. Katja Košir
asist. Saša Zorjan
asist. Nejc Plohl

Zunanji sodelavci
red. prof. dr. Damijan Mumel
red. prof. dr. Peter Praper
red. prof. dr. Zlatka Cugmas
red. prof. dr. Nenad Miščević
red. prof. dr. Danilo Šuster
red. prof. dr. Marko Polič
red. prof. dr. Marjan Krašna
red. prof. dr. Peter Umek
izr. prof. dr. Dominik Benkovič
izr. prof. dr. Janez Bregant
izr. prof. dr. Rudi Kotnik
izr. prof. dr. Rudi Klanjšek
izr. prof. dr. Boris Vezjak
izr. prof. dr. Friderik Klampfer
doc. dr. Marija Molan
doc. dr. Emil Benedik
doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja
doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje
doc. dr. Vita Poštuvan
doc. dr. Katarina Habe
doc. dr. Vojko Kavčič
doc. dr. Gaja Zager Kocjan
doc. dr. Danijela Lahe
doc. dr. Maša Vidmar
doc. dr. Vesna Vuk Godina
doc. dr. Tanja Gologranc
doc. dr. Jurij Dolenšek
doc. dr. Zlatka Rakovec-Felser
doc. dr. Andrej Naterer
doc. dr. Miran Lavrič
doc. dr. Nenad Čuš Babič
doc. dr. Andraž Stožer
doc. dr. Tadeja Kraner Šumenjak prof. mat.
doc. dr. Jana Kodrič
doc. dr. Klementina Penelope Jurančič
doc. dr. Tanja Kajtna
doc. dr. Ana Kozina
doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak
doc. dr. Smiljana Gartner
viš. pred. dr. Bor Sojar Voglar
asist. dr. Aleš Friedl
asist. dr. Lidija Križančić Bombek
asist. dr. Maša Skelin Klemen
asist. dr. Branka Ribič Hederih
dr. Peter Janjušević spec.
dr. Vita Štukovnik spec.
asist. mag. Borjana Kremžar Jovanović
mag. Alenka Seršen Fras
asist. Domen Malc
asist. Žiga Kobše
asist. Ajda Demšar
asist. Urška Živkovič
asist. Maja Rahne
asist. Eva Kranjec
asist. Anja Rakuša Brus
asist. Lara Delić
asist. Sara Mičič
asist. Monika Klojčnik
strok. sodel. Janina Curk
Neja Fermišek mag. psih.