E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za psihologijo

Predstojnik oddelka za psihologijo
izr. prof. dr. Bojan Musil

Namestnica predstojnika
izr. prof. dr. Sara Tement

Oddelčna tutorica
asist. Marina Horvat

Redno zaposleni člani oddelka
red. prof. dr. Karin Bakračevič
izr. prof. dr. Katja Košir
doc. dr. Vita Štukovnik
doc. dr. Satja Mulej Bratec
asist. Nejc Plohl
asist. Saša Zorjan

Zunanji sodelavci
red. prof. dr. Zlatka Cugmas
red. prof. dr. Damijan Mumel
red. prof. dr. Peter Praper
red. prof. dr. Peter Umek
red. prof. dr. Marko Polič
red. prof. dr. Nenad Miščević
red. prof. dr. Marjan Krašna
red. prof. dr. Danilo Šuster
izr. prof. dr. Dominik Benkovič
izr. prof. dr. Janez Bregant
izr. prof. dr. Rudi Kotnik
izr. prof. dr. Vesna Vuk Godina
izr. prof. dr. Rudi Klanjšek
izr. prof. dr. Miran Lavrič
izr. prof. dr. Tanja Kajtna
izr. prof. dr. Boris Vezjak
izr. prof. dr. Friderik Klampfer
doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak
doc. dr. Katarina Habe
doc. dr. Emil Benedik
doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja
doc. dr. Ana Kozina
doc. dr. Marija Molan
doc. dr. Alenka Gril
doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje
doc. dr. Vita Poštuvan
doc. dr. Tanja Gologranc
doc. dr. Tadeja Kraner Šumenjak
doc. dr. Jana Kodrič
doc. dr. Vojko Kavčič
doc. dr. Janja Tekavc
doc. dr. Kristijan Musek Lešnik
doc. dr. Urška Žugelj
doc. dr. Klementina Penelope Jurančič
doc. dr. Maša Vidmar
doc. dr. Andrej Naterer
doc. dr. Nenad Čuš Babič
doc. dr. Jurij Dolenšek
doc. dr. Andraž Stožer
doc. dr. Smiljana Gartner
asist. dr. Aleš Friedl
viš. pred. dr. Bor Sojar Voglar
asist. dr. Branka Ribič Hederih
asist. dr. Lidija Križančić Bombek
asist. dr. Maša Skelin Klemen
dr. Peter Janjušević
asist. mag. Borjana Kremžar Jovanović
mag. Gregor Jazbec
asist. Domen Malc
asist. Žiga Kobše
asist. Lara Delić
asist. Katja Kokol
asist. Meta Lavrič
asist. Eva Kranjec
asist. Monika Klojčnik
asist. Urška Živkovič
asist. Sara Mičič
Nika Lah mag. psih.
Kaja Sel mag. psih.