Mobile Access | E-mail | Site Map |  |  |  |  |  | 
Search
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Phone: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za psihologijo
Predstojnik oddelka za psihologijo: 
doc. dr. Bojan Musil (bojan.musil@um.si)
Namestnica predstojnika: doc. dr. Sara Tement (sara.tement@um.si)
Oddelčna tutorica asist. Marina Horvat (marina.horvat2@um.si)

Redno zaposleni člani oddelka
red. prof. dr. Karin Bakračevič Vukman (karin.bakracevic@um.si)
red. prof. dr. Norbert Jaušovec (norbert.jausovec@um.si)
asist. Saša Zorjan (sasa.zorjan1@um.si)

Zunanji sodelavci
zasl. prof. dr. Peter Umek (peter.umek@fvv.uni-mb.si)
red. prof. dr. Zlatka Cugmas (Zlatka.Cugmas@um.si)
red. prof. dr. Marko Polič (mzpolic@gmail.com)
red. prof. dr. Peter Praper (peter.praper@guest.arnes.si) 

izr. prof. dr. Dominik Benkovič (dominik.benkovic@um.si)
izr. prof. dr. Katja Košir (katja.kosir@um.si)
doc. dr. Emil Benedik (emil.benedik@telemach.net)
doc. dr. Jurij Dolenšek (jurij.dolensek@um.si)
doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja (vislava.velikonja@guest.arnes.si)
doc. dr. Tanja Gologranc (tanja.gologranc1@um.si)
doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak (hojka.kumperscak@ukc-mb.si)
doc. dr. Tanja Kajtna (Tanja.Kajtna@fsp.uni-lj.si)
doc. dr. Ana Kozina (ana.kozina@pei.si)
doc. dr. Marija Molan (marija@molan.ws)
doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje (Tinkara.PavsicMrevlje@fvv.uni-mb.si)
doc. dr. Vita Poštuvan (vita.postuvan@upr.si)
doc. dr. Zlatka Rakovec Felser (zlatka.rakovec-felser@triera.net)
doc. dr. Andraž Stožer (andraz.stozer@um.si)
doc. dr. Maša Vidmar (masa.vidmar@pei.si)
asist. dr. Bor Sojar Voglar (dancestars@gmail.com)
asist. dr. Aleš Friedl (alfr777@gmail.com)
pred. mag. Dunja Petak (dunja.petak@guest.arnes.si)
asist. Lara Delić (lara.delic@guest.um.si)
asist. Eva Kranjec (eva.kranjec@um.si)
asist. Domen Malc (domen.malc@um.si)
asist. Liza Prajnc (liza.prajnc@gmail.com)
asist. Maja Rahne (maja.rahne@iam.upr.si)
asist. Tadevž Ropert (tadevz@tadevzropert.com)
asist. Urška Živkovič (zivkovic.urska@gmail.com)
strok. svet. mag. Alenka Seršen Fras (alenka.sersen-fras@guest.arnes.si)
viš. strok. sodel. Janina Curk (janina.curk@druga.si)

 

News
22. 1. 2016
   Izpitni rok pri predmetu Psihoterapevtski pristop: vedenjska in kognitivna terapija
22. 1. 2016
   Govorilna ura pri izr. prof. dr. Katji Košir
12. 1. 2016
   Obvestilo asist. Marine Horvat

Starejša obvestila oddelka

Events
25. 4. 2017
   Vabilo na predavanje gostujoče profesorice dr. Bettine Kubicek z naslovom Delovne zahteve v spreminjajočem se svetu dela
29. 3. 2017
   Vabilo na predavanje ob predstavitvi knjige o izboljševanju inteligentnosti
23. 10. 2013
   Predavanje gostujoče profesorice dr. Jessice de Bloom
3. 10. 2013
   Vabilo na javno predavanje prof. dr. Nancy Eisenberg

Starejši dogodki oddelka


Na Oddelku za psihologijo se uporablja raziskovalna oprema, sofinancirana s sredstvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije po izboru iz Prednostnega seznama za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme - Paket 13:
Dual channel OxiplexTM - (Blizu- infrardeči spektrometer tkiva):

 

  • Oprema se uporablja za merjenje možganske oksigeenizacije.
  • Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru s prof. dr. Norbertom Jaušovcem.
  • Cena na uro za uporabo raziskovalne opreme je 163,18 EUR neto.

Presentation on the Department

By establishment of Faculty of Arts of University of Maribor, realization of the idea born several years ago: study of psychology in Maribor, almost became a necessity. Psychologists were active for a long time within Department for Pedagogy, Psychology and Didactics combining experts from the mentioned fields and covering pedagogical-psychological subjects within pedagogical programs. With a growing development of the scientific field of psychology and the call for enrolment in study of psychology, also the need appeared to organize ourselves within a new independent department - Department for Psychology.

We prepared a new undergraduate Bologna study program of Psychology that is internationally comparable and in line with directives of EuroPsy - European Diploma of Psychology - enabling mobility of students and competence and employability of graduates. As a combination of theory and research and psychological practice, study of psychology in Maribor will be important also for the region, as well as for the broader Slovenian and international space. The department will also be included in Erasmus program enabling students to study at different European universities, and at the same time also guest lectures by professors from abroad.

Scientific work of the members of the department is directed to research in the fields of pedagogical, development and social psychology, cognitive and neuropsychology, and the members of the department also enrich scientific fields of personal psychology, health and organizational psychology. Higher education teachers of the department are included into national and international scientific research and cooperate with professional and scientific institutions at home and abroad, and they also take part in international conferences and various scientific and professional meetings.