E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Organiziranost praktičnega izobraževanja na področju tolmačenja

Oddelek za prevodoslovje pri izvajanju tolmaške prakse sodeluje tako z javnimi ustanovami (Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, Izum - Insitut informacijskih znanosti) kot tudi z zasebnimi podjetji, ki so uporabniki tolmaških storitev (npr. Firis Imperl d.o.o., Tolmačenje in prevajanje - Tomaž Dietinger s.p.). Omenjeni partnerji za izvajanje tolmaške prakse so za študente tolmačenja izjemno pomembni: Po eni strani so sami naročniki tolmaških storitev in študentom podajo vpogled v to, kaj uporabnik tovrstnih storitev pričakuje od profesionalnega tolmača, po drugi strani pa je med njimi tudi profesionalen tolmač, ki ima tako na domačem kot tudi na mednarodnem tolmaškem trgu bogate izkušnje in celovit vpogled v trende. Mentorji v omenjenih ustanovah in podjetjih študentom svetujejo v času opravljanja prakse, jih vodijo, učijo ter postavljajo pred (tolmaške) izzive. Pri študentih tako spodbujajo zanimanje, jim podajajo informacije, ob tem pa študenti dobijo celovit vpogled v kompleksne tolmaške procese, od prve komunikacije s stranko do tolmaškega nastopa. Študenti imajo pri obisku tolmačenih dogodkov omenjenih ustanov oz. podjetij možnost, da v primeru simultanega tolmačenja tolmačijo v nemi kabini ali pa v primeru konsekutivnega tolmačenja vadijo tehniko zapisovanja. Pri vseh dogodkih spremljajo tolmaški nastop profesionalnih tolmačev, s katerimi se imajo možnost tudi pogovoriti in jim zastaviti svoja vprašanja.

Med izvajalci prakse na oddelku oz. nosilci učne enote Tolmaška praksa in mentorji pri partnerskih ustanovah poteka tesno sodelovanje. S tistimi, ki imajo sedež v lokalnem okolju (npr. Tolmačenje in prevajanje, Tomaž Dietinger s.p.), se koordinatorja prakse praviloma vsaj enkrat letno osebno srečata na letnem evalvacijskem pogovoru (septembra, pred začetkom novega študijskega leta), kjer se oceni izvajanje prakse v preteklem letu, izmenjajo mnenja in začrta predvideni potek prakse za študijsko leto. Z mentorji, ki so na oddaljenih lokacijah (Firis Imperl d.o.o., Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota), pa poteka komunikacija po elektronski pošti in telefonu, vendar si oddelek tudi z njimi prizadeva za oseben odnos in osebna srečanja (vsaj enkrat letno).

Strokovnost in usposobljenost mentorjev v ustanovah in podjetjih izhaja deloma iz njihove izobrazbe, deloma pa iz dela, ki v partnerski ustanovi ali partnerskem podjetju opravljajo. Mentorji so namreč sami organizatorji tolmačenih dogodkov in zato posredujejo študentom informacije v zvezi s tem, kako se tolmač lahko pripravi na dogodek, kako poteka komunikacija s potencialnim naročnikom, kako poteka sam tolmaški nastop glede na dogodek (npr. večja konferenca ali sestanek manjše skupine strokovnjakov). Kadar pa je mentor sam aktiven tolmač, pa študentom svetuje v zvezi s tolmaškim nastopom, npr. tolmaškimi strategijami, tehniko zapisovanja, pripravo na tolmačen dogodek. Tolmaška praksa se praviloma ne izvaja na sedežu omenjenih ustanov in podjetij, saj ta najamejo za tolmačene dogodke posebne konferenčne prostore, kjer se odvija vsakokratni dogodek. Izjema je Institut informacijskih znanosti (Izum), ki ima na svojem sedežu konferenčno dvorano s tolmaškimi kabinami.

Oddelek za prevodoslovje izvaja tolmaško prakso tudi na Filozofski fakulteti, kjer imajo študenti priložnost tolmačiti v nemih kabinah na izbranih dogodkih, ki jih prirejajo oddelki Filozofske ali Pedagoške fakultete UM. Tudi na teh dogodkih študente spremljata oddelčna koordinatorja, ki v sodelovanju s študenti pripravita načrt tolmaškega nastopa in tolmačenju tudi prisostvujeta. Ti dogodki se odvijajo v sodobno opremljeni amfiteatralni predavalnici Filozofske fakultete v Mariboru, kjer so na voljo tolmaške kabine. Tolmaška praksa poteka tudi v okviru vadbenih konferenc, ki jih oddelek prireja enkrat letno, praviloma ob koncu letnega semestra.

Strokovnost in usposobljenost koordinatorjev prakse na Oddelku za prevodoslovje je zagotovljena z njuno znanstveno in strokovno usposobljenostjo. Koordinatorica, lekt. dr. Aleksandra Nuč, je zaključila tako dodidplomski študij s področja prevajanja in tolmačenja kot tudi doktorski študij s področja prevodoslovja, je članica nacionalnega poklicnega združenja konferenčnih tolmačev (ZKTS) in mednarodnega združenja konferenčnih tolmačev (AIIC) in je pogodbena tolmačinja za Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije ter je akreditirana tolmačinja za institucije EU. Koordinator, doc. dr. Simon Zupan, je zaključil doktorski študij s področja prevodoslovj in je prav tako aktiven tolmač za številna domača in mednarodna podjetja. Koordinatorja opravljata tudi raziskovalno delo s področja tolmačenja, organizirata znanstvene konference ter druge dogodke s področja tolmačeslovja in se udeležujeta strokovnih usposabljanj, kar je razvidno iz njune bibliografije.

Oddelek z mentorji uskladi svoja pričakovanja in z njimi komunicira o predvidenih učnih ciljih. Na evalvacijskem pogovoru s študenti in ob ovrednotenju Dnevnika prakse Oddelek prejme povratno informacijo, ali so bili ti učni cilji doseženi. Na podlagi odziva študentov Oddelek partnerski ustanovi ali partnerskemu podjetju predlaga tudi korekcijske ukrepe za tekoče ali prihodnje študijsko leto.