E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Načrt za izvajanje prakse za študijsko leto 2019/20

Na enopredmetnem podiplomskem študijskem programu Prevajanje in tolmačenje se prevajalska praksa izvaja v prvem in drugem letniku, in sicer:

1. letnik, učni enoti Prevajalska praksa I/1 in Prevajalska praksa I/2 v drugem (letnem) semestru;
2. letnik, učni enoti Prevajalska praksa II/1 in Prevajalska praksa II/2 v tretjem (zimskem) semestru.

Koordinatorici:
lekt. dr. Melita Koletnik
lekt. dr. Sara Orthaber

Vse štiri učne enote, od katerih obsega vsaka po 3 ECTS, opravljajo študenti, ki so vpisani na študijsko smer Prevajanje/Prevajanje in tako skupno pridobijo 12 ECTS, medtem ko študenti z vezavo Prevajanje/Tolmačenje v vsakem semestru opravljajo zgolj prakso pri eni učni enoti in skupno pridobijo 6 ECTS.

Natančnejše informacije o učnih vsebinah učnih enot Prevajalska praksa I/1, Prevajalska praksa I/2, Prevajalska praksa II/1, Prevajalska praksa II/2 so razvidne iz učnih načrtov.

Redne aktivnosti, predvidene za študijsko leto 2019/20:

Mesec Aktivnost
september 2019 Pogovori s koordinatorji prakse na partnerskih ustanovah, pregled sklenjenih sporazumov, sklenitev morebitnih sporazumov o podaljšanju ali novih sporazumov.
oktober 2019 Obvestilo študentom drugega letnika na Moodlu o morebitnih novostih pri izvajanju praks, koordinatorici pripravita srečanje, na katerem študente seznanita z že dogovorjenimi termini za opravljanje prakse.
oktober 2019 do januar 2020 Študenti drugega letnika ob pomoči koordinatoric navezujejo stike s potencialnimi delodajalci, predvidoma v okviru dela na daljavo. Skladno z dogovori s partnerji študenti individualno opravljajo predvidene aktivnosti.
december 2019 Uvodno srečanje pred začetkom izvajanja prevajalske prakse za študente prvega letnika; koordinatorici jima predstavita predmet na Moodlu in formalne vidike izvajanja prakse (vodenje dnevnika, shranjevanje dokumentacije na Moodle, nabor potencialnih partnerjev, posebne zahteve posameznega partnerja, sklepanje morebitnih individualnih sporazumov ipd.). Na srečanje so vabljeni tudi študenti drugih letnikov. Obveščanje o novostih in ad hoc aktivnostih, prireditvah ipd., kar sicer poteka tudi preko foruma na Moodlu.
januar 2019 do februar 2019 Izpitno obdobje. Študenti, ki so teden dni pred izpitnim rokom opravili zahtevane aktivnosti in oddali vso potrebno dokumentacijo, se prijavijo na izpitni rok. Koordinatorici pregledata dokumentacijo in študente v tednu pred izpitom povabita na evalvacijske pogovore.
marec 2020 (ali po dogovoru) Opravljanje prevajalske prakse na sedežu partnerja Iolar za tiste študente, ki so izbrali to možnost.
februar 2020 do junij 2020 Študenti prvega letnika ob pomoči koordinatoric navezujejo stike s potencialnimi delodajalci, predvidoma v okviru dela na daljavo. Skladno z dogovori s partnerji individualno opravljajo predvidene aktivnosti.
junij 2020 do julij 2020 september 2020 Izpitno obdobje. Študenti, ki so teden dni pred izpitnim rokom opravili zahtevane aktivnosti in oddali vso potrebno dokumentacijo, se prijavijo na izpitni rok. Koordinatorici pregledata dokumentacijo in študente v tednu pred izpitom povabita na evalvacijske pogovore.
junij 2020 do avgust 2020 Opravljanje prakse na sedežu partnerja GSV (Služba za prevajanje) za tiste študente, ki so izbrali to možnost.

Enkratne aktivnosti, predvidene za študijsko leto 2019/20:

Mesec Aktivnost
november 2019 Vodena delavnica podnaslavljanja in sodelovanje študentov obeh letnikov pri pripravi podnapisov za mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Enimation 2019.
december 2019 Srečanje s predstavnicami vseh slovenskih društev in združenj poklicev s področja jezika, prevajanja in tolmačenja: Društva slovenskih književnih prevajalcev, Lektorskega društva Slovenije, Društva filmskih in televizijskih prevajalcev Slovenije, Društva znanstvenih in tehničnih prevajalcev Slovenije, Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije, Združenja stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije in Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije.
december 2019 ali januar 2020 Prevajalska delavnica pod vodstvom predstavnika za jezike s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.
marec 2020 Srečanje s koordinatorjem pri partnerski instituciji RTV Slovenija in njihovo lektorico. Predstavitev opravljanja prakse ter seminar o pogostih jezikovnih zagatah ali ponavljajočih se težavah pri prevodih.
maj 2020 Ekskurzija v Ljubljano na sedež pogodbenega partnerja GSV, ogled Nuka in obisk Državnega zbora. Predstavitev GSV in državnih ustanov, predstavitev opravljanja prakse pri GSV, seznanjanje s potencialnim delovnim okoljem.