E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Praktično usposabljanje

V okviru praktičnega usposabljanja oziroma študijske prakse magistrskega programa Oddelka za prevodoslovje se študenti srečajo z realnimi prevodnimi naročili in tolmaškimi situacijami. Študenti pridobijo znanja in izkušnje pri sodelovanju z naročniki in kolegi, delom v realnih okoljih in okoliščinah ter zagotavljanjem kakovostne prevajalske ali tolmaške storitve. 

Praktično usposabljanje prevajalcev ali prevajalska praksa poteka bodisi po elektronski pošti bodisi na lokaciji pogodbenega partnerja v Sloveniji ali tujini. Študenti na podlagi uvodnega pogovora bodisi sami navežejo stik z ustanovo, pri kateri bodo opravljali študijsko prakso, ter vodijo tudi vse poznejše dogovarjanje z ustanovo, bodisi jim pri tem pomaga koordinator. Z naročnikom se načeloma samostojno dogovorijo o prevodnem naročilu in rokih. Med prakso se seznanijo s strokovnimi in tehničnimi zahtevami prevoda, uporabljajo prevajalska orodja in samostojno iščejo informacijske vire, ki jih potrebujejo. Koordinator in/ali mentorji, ki jih določi ustanova, jim pri tem pomagajo in jih vodijo, da pravočasno oddajo kakovosten prevod v skladu pričakovanji naročnika.

Praktično usposabljanje tolmačev ali tolmaška praksa poteka bodisi na lokaciji pogodbenega partnerja v Sloveniji ali tujini ali na lokaciji dogodka, kjer je tolmačenje potrebno. Koordinator tolmaške prakse naveže stik z ustanovo oziroma podjetjem, kjer študenti opravljajo študijsko prakso in pomaga študentom pri pridobivanju gradiva za pripravo na tolmaški dogodek. Študenti se nato samostojno ali po potrebi s koordinatorjem skupaj pripravijo na tolmaški dogodek. Med tolmaško prakso se seznanijo s simultanim, konsekutivnim ali šepetanim tolmačenjem, s strokovnimi zahtevami tolmačenja, s kodeksom poklicne etike, s komunikacijo z naročnikom ter s poslovnim protokolom in bontonom. Koordinator študentom pri tem pomaga in jih vodi skozi tolmaški dogodek.

Študenti za opravljene obveznosti v okviru študijske prakse praviloma ne prejmejo plačila. Ob koncu praktičnega usposabljanja pridobijo potrdilo ustanove o opravljeni praksi z oceno ter opisom opravljenega dela in nalog. Potrdila so pomembna referenca pri iskanju zaposlitve v prihodnosti in pričajo o pridobljenih znanjih in izkušnjah.

Pogodbeni partnerji Oddelka pri izvajanju prevajalske prakse v letošnjem letu so:
‒ Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Sektor za prevajanje
Iolar, ponudniki prevajalskih storitev,
‒ Elia, Evropsko združenje ponudnikov jezikovnih storitev, v okviru svojega programa Elia Exchange,
‒ Firis razvojni inženiring socialnega varstva, d. o. o., Firis Imperl, d. o. o.,
‒ Radiotelevizija Slovenije, Regionalni center Maribor,
‒ Radiotelevizija Slovenije, TV-studio Lendava,
‒ Društvo za razvoj humanistike Zofijini ljubimci,
‒ Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine.


Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

obveščamo vas, da je Evropska komisija objavila nova mesta za program plačanega stažiraja. Prijave so mogoče na tej povezavi do 31. 8. 2020. Če potrebujete dodatne informacije, se oglasite pri lekt. dr. Aleksandri Nuč. Več informacij je na voljo v priponki.

Lep poletni pozdrav,

Aleksandra Nuč


Praksa pri Evropski komisiji

Študenti drugostopenjskega študijskega programa Prevajanje in tolmačenje se lahko prijavite na spletni povezavi https://ec.europa.eu/stages za stažiranje pri Evropski komisiji v Luksemburgu. Praktikum je plačan (1,220.78 € na mesec), rok za oddajo prijav je 31. januar (do poldneva). Več informacij je na voljo v priponki. V primeru vprašanj, se lahko obrnete na lekt. dr. Aleksandro Nuč.


20. 11. 2019

Praksa v Evropskem parlamentu

Na navedeni spletni povezavi se lahko prijavite na 5-mesečno prakso v Evropskem parlamentu v Bruslju:
https://ep-stages.gestmax.eu/1645/1/press-unit-post-c-sl/en_US?backlink=search


Obvestilo: Plačano pripravništvo na Slovenskem prevajalskem oddelku, DGT, Evropska komisija

Evropska komisija dvakrat letno razpiše mesta za petmesečno plačano pripravništvo za diplomante, da se seznanijo z delom njenih služb.

Pripravništvo je mogoče opravljati tudi na Slovenskem prevajalskem oddelku Generalnega direktorata za prevajanje (DGT) v Luxembourgu. Pripravniki in pripravnice imajo med delom na oddelku dostop do orodij in dokumentov in so v celoti vključeni v delovni proces. Mentor, ki jih uvede v delo, spremlja njihov napredek, za nasvete in pogovor pa so na voljo tudi drugi sodelavci. Pripravništvo v eni največjih prevajalskih služb na svetu je odlična priložnost za pridobitev bogatih izkušenj s prevajalskimi tehnikami, tehnologijami in pripomočki, ki so lahko dobra popotnica tudi za nadaljnjo kariero. Druženje s sodelavci oddelka in pripravniki drugih narodnosti pa je lahko tudi prijetna osebna izkušnja.

Pripravništvo je namenjeno študentom z zaključnim vsaj triletnim študijem in dobrim znanjem vsaj dveh tujih jezikov. Pripravništvo traja pet mesecev z začetkom 1. marca ali 1. oktobra, prijave pa se zaključijo približno pol leta prej (konec avgusta oz. februarja). Mesečno plačilo znaša 1.196,84 EUR[1]. Rok za prijavo za naslednji termin, tj. od 1. marca do 31. julija 2020, je 30. avgust 2019 (12.00).

Slovenski prevajalski oddelek sestavlja čez petdeset prevajalcev in prevajalk, specializiranih za prevajanje strokovnih besedil Evropske komisije z raznih področij, od kmetijstva, finančnih zadev in statistike do mednarodnih odnosov, trgovine ter drugih pravnih in ekonomskih tem. Prevaja se večinoma iz angleščine v slovenščino ob podpori sodobne prevajalske tehnologije, vključno s strojnim prevajanjem, ki ga DGT razvija tudi sam. Večino prevodov sestavljajo uredbe, direktive in sklepi, pogosto pa se prevajajo tudi sporočila za javnost, spletne strani, uradni dopisi in druga besedila.

Podrobnejše informacije in prijave: https://ec.europa.eu/stages/

Kontaktni podatki: Peter Jakša, predstavnik za jezike, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
E-naslov: DGT-LJUBLJANA@ec.europa.eu , telefon: 01 2528 822


Obveščamo vas o možnosti opravljanja petmesečne prakse na prevajalskem oddelku Sveta EU v Bruslju. Več v priponki.


Prijave za plačano pripravništvo na Evropski komisiji

Spoštovani, obveščamo vas, da so do 31. avgusta 2018 odprte prijave za petmesečno plačano pripravništvo na Evropski komisiji, ki ga je mogoče opravljati tudi na Slovenskem prevajalskem oddelku pri Generalnem direktoratu za prevajanje (DGT). Začetek pripravništva je 1. marec 2019, mesečno plačilo znaša 1.176,83 EUR.

Slovenski prevajalski oddelek sestavlja okrog šestdeset prevajalcev in prevajalk, specializiranih za prevajanje strokovnih besedil Evropske komisije z raznih področij, od kmetijstva, finančnih zadev in statistike do mednarodnih odnosov, trgovine ter drugih pravnih in ekonomskih tem. Prevaja se večinoma iz angleščine v slovenščino ob podpori najmodernejše prevajalske tehnologije, vključno s strojnim prevajanjem, ki ga DGT razvija tudi sam. Večino prevodov sestavljajo uredbe, direktive in sklepi, pogosto pa se prevajajo tudi sporočila za javnost, spletne strani, uradni dopisi in druga besedila. Pripravniki in pripravnice imajo med delom na oddelku dostop do orodij in dokumentov in so v celoti vključeni v delovni proces. Mentor, ki jih uvede v delo, spremlja njihov napredek, za nasvete in pogovor pa so na voljo tudi drugi sodelavci. Pripravništvo v eni največjih prevajalskih služb na svetu je odlična priložnost za pridobitev bogatih izkušenj s prevajalskimi tehnikami, tehnologijami in pripomočki, ki so lahko dobra popotnica tudi za nadaljnjo kariero. Druženje s sodelavci oddelka in pripravniki drugih narodnosti pa je lahko tudi prijetna osebna izkušnja.

Vabimo vas tudi k izpolnjevanju kratke ankete o pripravništvu, s katero želimo zbrati informacije o glavnih razlogih in zadržkih pri odločitvah o prijavi.

Prijave na pripravništvo: https://ec.europa.eu/stages/
Anketa: https://www.1ka.si/a/179394