E-posta | | Honlaptérkép |  |  |  |  |  | 
KERESÉS
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za pedagogiko

Predstojnik oddelka za pedagogiko
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Edvard Protner

Namestnik predstojnika
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Jernej Kovač

Oddelčna tutorica
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Mateja Pšunder

Redno zaposleni člani oddelka
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Majda Schmidt Krajnc
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Marjan Krašna
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Marija Javornik Krečič
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Joca Zurc
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Peter Sitar

Zunanji sodelavci
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Milena Ivanuš Grmek
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Karin Bakračevič
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Tina Vršnik Perše
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Maja Hmelak
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Suzana Kraljič
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Martin Kramar
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Vesna Vuk Godina
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Janez Bregant
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Katja Košir
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Joca Zurc
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Tanja Kajtna
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Tomaž Bratina
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Marta Licardo
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Bojana Globačnik
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Ksenija Domiter Protner
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Katja Plemenitaš
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Andreja Barle Lakota
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Andreja Kozmus
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Tjaša Mohar
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Marina Horvat
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Petra Rajšp
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Monika Klojčnik
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Urška Živkovič
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Sara Mičič

Predstavitev oddelka

Oddelek izvaja dvopredmetni študijski program Pedagogika in ... ter podiplomski študijski program Pedagogika. Prav tako člani Oddelka izvajajo pedagoške, psihološke in splošno-didaktične predmete na pedagoških programih Filozofske fakultete, Fakultete za naravoslovje in matematiko ter Pedagoške fakultete, program pedagoško-andragoške izobrazbe in pedagoške programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev.

V okviru študija Pedagogike in ... študentje spoznavajo teorijo vzgoje in izobraževanja, njene psihološke osnove ter metode znanstvenoraziskovalnega preučevanja pedagoške teorije in prakse ter usvojijo pedagoško in didaktično znanje za načrtovanje, izvajanje, analizo in vrednotenje izobraževalno-vzgojnega procesa ter svetovalno delo. Študentje se v okviru vaj in prakse seznanijo z delom različnih vzgojno-izobraževalnih institucij, spoznavajo razvojno-psihološke značilnosti otroka in mladostnika, značilnosti dela z otroki s posebnimi potrebami, šolsko svetovalno delo ...

Raziskovalno delo članov Oddelka je usmerjeno v raziskovanje vzgojno-izobraževalne prakse in znanstvenih disciplin psihologija, pedagogika in didaktika. Visokošolski učitelji in sodelavci Oddelka so vključeni v domače in mednarodno znanstvenoraziskovalno delo ter sodelujejo s strokovnimi in znanstvenimi institucijami doma in v tujini, udeležujejo se tudi mednarodnih konferenc ter različnih znanstvenih in strokovnih posvetov.

Oddelek je vključen v program Socrates-Erasmus, ki omogoča študentom študij na različnih evropskih univerzah, na Oddelku pa gostujejo tudi profesorji iz tujine.