Mobilzuang | E-mail | | Seitenübersicht |  |  |  |  |  | 
Suche
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za pedagogiko

Predstojnik oddelka za pedagogiko
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Edvard Protner

Namestnik predstojnika
Uni. Doz. Dr. Jernej Kovač

Oddelčna tutorica
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Mateja Pšunder

Redno zaposleni člani oddelka
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Majda Schmidt
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Milena Ivanuš Grmek
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Marjan Krašna
Univ. Ao. Prof. Dr. Marija Javornik Krečič
Sportlehrer Peter Sitar

Zunanji sodelavci
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Karin Bakračevič
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Bojan Borstner
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Norbert Jaušovec
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Milena Ivanuš Grmek
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Danilo Šuster
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Jana Goriup
Univ. Ao. Prof. Dr. Suzana Kraljič
Univ. Ao. Prof. Dr. Rudi Kotnik
Univ. Ao. Prof. Dr. Martin Kramar
Univ. Ao. Prof. Dr. Friderik Klampfer
Uni. Doz. Dr. Bojana Globačnik
Uni. Doz. Dr. Maja Hmelak
Uni. Doz. Dr. Marko Radovan
Uni. Doz. Dr. Danijela Lahe
Uni. Doz. Dr. Vesna Vuk Godina
Uni. Doz. Dr. Tanja Kajtna
Uni. Doz. Dr. Ana Kozina
Uni. Doz. Dr. Hojka Gregorič Kumperščak
Uni. Doz. Dr. Andreja Barle Lakota
Uni. Doz. Dr. Tina Vršnik Perše
Assist. Dr. Andreja Kozmus
Assist. Dr. Tomaž Bratina
Assist. Dr. Melita Kukovec
Assist. Mag. Martina Klobasa
Assist. Mag. Borjana Kremžar Jovanović
Assist. Urška Aram
Assist. Marina Horvat
Assist. Monika Klojčnik
Sara Dravčbaher
Arijana Steblovnik

Predstavitev oddelka

Oddelek izvaja dvopredmetni študijski program Pedagogika in ... ter podiplomski študijski program Pedagogika. Prav tako člani Oddelka izvajajo pedagoške, psihološke in splošno-didaktične predmete na pedagoških programih Filozofske fakultete, Fakultete za naravoslovje in matematiko ter Pedagoške fakultete, program pedagoško-andragoške izobrazbe in pedagoške programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev.

V okviru študija Pedagogike in ... študentje spoznavajo teorijo vzgoje in izobraževanja, njene psihološke osnove ter metode znanstvenoraziskovalnega preučevanja pedagoške teorije in prakse ter usvojijo pedagoško in didaktično znanje za načrtovanje, izvajanje, analizo in vrednotenje izobraževalno-vzgojnega procesa ter svetovalno delo. Študentje se v okviru vaj in prakse seznanijo z delom različnih vzgojno-izobraževalnih institucij, spoznavajo razvojno-psihološke značilnosti otroka in mladostnika, značilnosti dela z otroki s posebnimi potrebami, šolsko svetovalno delo ...

Raziskovalno delo članov Oddelka je usmerjeno v raziskovanje vzgojno-izobraževalne prakse in znanstvenih disciplin psihologija, pedagogika in didaktika. Visokošolski učitelji in sodelavci Oddelka so vključeni v domače in mednarodno znanstvenoraziskovalno delo ter sodelujejo s strokovnimi in znanstvenimi institucijami doma in v tujini, udeležujejo se tudi mednarodnih konferenc ter različnih znanstvenih in strokovnih posvetov.

Oddelek je vključen v program Socrates-Erasmus, ki omogoča študentom študij na različnih evropskih univerzah, na Oddelku pa gostujejo tudi profesorji iz tujine.