Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za pedagogiko

Predstojnik oddelka za pedagogiko
red. prof. dr. Edvard Protner

Namestnik predstojnika
doc. dr. Jernej Kovač

Oddelčna tutorica
red. prof. dr. Mateja Pšunder

Redno zaposleni člani oddelka
red. prof. dr. Majda Schmidt
red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek
red. prof. dr. Marjan Krašna
izr. prof. dr. Marija Javornik Krečič
učitelj športne vzgoje Peter Sitar

Zunanji sodelavci
red. prof. dr. Karin Bakračevič
red. prof. dr. Bojan Borstner
red. prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
red. prof. dr. Norbert Jaušovec
red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek
red. prof. dr. Danilo Šuster
red. prof. dr. Jana Goriup
izr. prof. dr. Suzana Kraljič
izr. prof. dr. Rudi Kotnik
izr. prof. dr. Martin Kramar
izr. prof. dr. Friderik Klampfer
doc. dr. Bojana Globačnik
doc. dr. Maja Hmelak
doc. dr. Marko Radovan
doc. dr. Danijela Lahe
doc. dr. Vesna Vuk Godina
doc. dr. Tanja Kajtna
doc. dr. Ana Kozina
doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak
doc. dr. Andreja Barle Lakota
doc. dr. Tina Vršnik Perše
asist. dr. Andreja Kozmus
asist. dr. Tomaž Bratina
asist. dr. Melita Kukovec
asist. mag. Martina Klobasa
asist. mag. Borjana Kremžar Jovanović
asist. Urška Aram
asist. Marina Horvat
asist. Monika Klojčnik
Sara Dravčbaher
Arijana Steblovnik

Predstavitev oddelka

Oddelek izvaja dvopredmetni študijski program Pedagogika in ... ter podiplomski študijski program Pedagogika. Prav tako člani Oddelka izvajajo pedagoške, psihološke in splošno-didaktične predmete na pedagoških programih Filozofske fakultete, Fakultete za naravoslovje in matematiko ter Pedagoške fakultete, program pedagoško-andragoške izobrazbe in pedagoške programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev.

V okviru študija Pedagogike in ... študentje spoznavajo teorijo vzgoje in izobraževanja, njene psihološke osnove ter metode znanstvenoraziskovalnega preučevanja pedagoške teorije in prakse ter usvojijo pedagoško in didaktično znanje za načrtovanje, izvajanje, analizo in vrednotenje izobraževalno-vzgojnega procesa ter svetovalno delo. Študentje se v okviru vaj in prakse seznanijo z delom različnih vzgojno-izobraževalnih institucij, spoznavajo razvojno-psihološke značilnosti otroka in mladostnika, značilnosti dela z otroki s posebnimi potrebami, šolsko svetovalno delo ...

Raziskovalno delo članov Oddelka je usmerjeno v raziskovanje vzgojno-izobraževalne prakse in znanstvenih disciplin psihologija, pedagogika in didaktika. Visokošolski učitelji in sodelavci Oddelka so vključeni v domače in mednarodno znanstvenoraziskovalno delo ter sodelujejo s strokovnimi in znanstvenimi institucijami doma in v tujini, udeležujejo se tudi mednarodnih konferenc ter različnih znanstvenih in strokovnih posvetov.

Oddelek je vključen v program Socrates-Erasmus, ki omogoča študentom študij na različnih evropskih univerzah, na Oddelku pa gostujejo tudi profesorji iz tujine.