E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

ALUMNI Oddelka za madžarski jezik in književnost

Drage diplomantke, dragi diplomanti Oddelka za madžarski jezik in književnost!

Eden izmed pomembnih ciljev Oddelka za madžarski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je bil med drugim okrepitev vezi med nekdanjimi študenti, ki so diplomirali na našem oddelku ter člani Oddelka. Ta okrepitev je vseskozi prisotna, saj na številnih področjih sodelujemo z nekdanjimi študenti, ki so večinoma zaposleni na dvojezičnih šolah v Prekmurju.

Od leta 2015 dalje, se lahko vsi diplomanti ob zaključku študija včlanite v alumni klub članice in  obenem tudi v Alumni UM. S tem si boste ustvarili dodatne pogoje za uspešno kariero ter tudi možnost ohranjanja vezi med strokovnjaki istega znanstvenega ter raziskovalnega področja.

V ta namen vas vljudno vabimo k izpolnitvi pristopne izjave, ki je dosegljiva tudi na spletni strani: https://aips.um.si/alumni/

 

Dogodki Alumnega kluba Oddelka za  madžarski jezik in književnost

18.10.2016, predavalnica 2.22

V sklopu predmeta Literatura v medkulturnem položaju Oddelek gosti vabljeni profesorici s Filozofske fakultete  Univerze v Novem Sadu: red. prof. dr. Éva Hózsa  (Kortárs vajdasági magyar irodalom – kultúraváltás és fordíthatóság) in izr. prof. dr. Hargito Futó Horváth (Átkódolt szövegek – intertextuális kiágazások; Gion Nándor művei idegen nyelven)

Vabilo | Meghivo

November 2016 – maj 2017

Filmski večeri in filmska estetika ob torkih zvečer v organizaciji Lektorata za madžarski jezik.

 13–15. marec  2017

ERASMUS – krepitev pedagoških kompetenc študentov predšolske vzgoje in razrednega pouka ter predmetnega pouka madžarščine z osnovno šolo iz Szigligeta na Madžarskem. Obisk in predavanje tamkajšnjih strokovnih sodela vcev.

Aprila 2017

ERASMUS – predavanje dr. Andrása Lénárda (ELTE TÓK, Budimpešta) z naslovom Hagyományok és újítások az olvasás- és írástanítás módszertanában in A kötelező olvasmányok, háziolvasmányok, közös olvasmányok feldolgozásának új útjai.

 Aprila 2017

Strokovna ekskurzija na Madžarsko na poudarku kulturne, literarne in umetnostne zgodovine.