E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

SprichWort

Naslov projekta: SprichWort. Eine Lernplattform für das Sprachenlernen
(143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP)

Trajanje: 1. 11. 2008 - 31. 10. 2010

Vodja: dr. Vida Jesenšek

Člani projekta: dr. Vida Jesenšek, dr. Melanija Fabčič, dr. Brigita Kacjan; Univerza Szeged (Madžarska), Trnava (Slovaška), Zlín (Češka), TU Graz (Avstrija) in Inštitut za nemški jezik Mannheim (Nemčija)

Financer: Evropska komisija v okviru programa Vseživljenjsko učenje (LLP)

SprichWort je mednarodni projekt, ki proučuje podobnosti in razlike pri sodobni rabi pregovorov v različnih jezikih in kulturah. Glavni cilji projekta so:

  • s pomočjo korpusno pridobljenih podatkov prikazati sodobno rabo in podobo izbranih pregovorov v petih jezikih,
  • razviti metode in sestaviti gradiva za spoznavanje in učenje pregovorov pri poučevanju jezikov v današnjem času,
  • oblikovati forum za izmenjavo zamisli in mnenj o podobi, pomenu in rabi pregovorov, pridobiti nova znanstvena spoznanja, pomembna za jezikoslovno proučevanje in didaktično obravnavo pregovorov.

Projektne vsebine so namenjene učencem in učiteljem udeleženih jezikov kot tujih jezikov, v enaki meri jezikoslovcem in snovalcem sodobnih učnih gradiv in vsem, ki želijo spoznati in razumeti rabo pregovorov v vsakdanjem jeziku.

Na platformi http://www.sprichwort-plattform.org so predstavljeni rezultati projektnih aktivnosti. Najpomembnejši so:

  • petjezična podatkovna zbirka SprichWort z jezikoslovno opisanimi nemškimi, slovenskimi, slovaškimi, češkimi in madžarskimi pregovori,
  • zbirka vaj in nalog SprichWort kot pripomoček za učenje in poučevanje,
  • spletna skupnost SprichWort, ki je namenjena socialnemu mreženju in aktivnemu sodelovanju v projektu.