E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Naslov projekta: EPHRAS. Večjezično frazeološko učno gradivo na CD-ROM-u (117024-CP-1-2004-1-SI-LINGUA-L2). Spletna različicaza ogled potrebujete adobe flash plugin (https://get.adobe.com/flashplayer/).

Trajanje: 1. 11. 2004 - 31. 10. 2006

Vodja: dr. Vida Jesenšek

Člani projekta: dr. Vida Jesenšek, dr. Melanija Fabčič, mag. Herta Orešič; Univerza Pecs (Madžarska), Trnava (Slovaška), TU Graz (Avstrija) in Karl Franzens Universität Graz (Avstrija)

Financer: Evropska komisija v okviru programa Sokrates Lingua 2

Projekt je izhajal iz spoznanja, da je frazeologija pri učenju in poučevanju tujih jezikov zapostavljena, čeprav imajo frazemi v vsakdanjem sporazumevanju pomembno vlogo. Glavna cilja projekta sta bila sestaviti primerna učna gradiva in ponuditi potrebno teoretično znanje. Oboje je uresničeno v vsebinah, ki jih prinaša zgoščenka EPHRAS. Ta obsega (1) štirijezično frazeološko podatkovno zbirko z več kot 4000 frazemi (izbranim izhodiščnim nemškim frazemom so dodani slovenski, slovaški in madžarski ustrezniki, vsi so enotno opisani na več jezikovnih ravneh, opremljeni z zgledi avtentične rabe ter medsebojno povezani) ter (2) zbirko vaj (vaje so interaktivne, samorazlagalne in se stopenjsko členijo).

Gradiva so namenjena predvsem tistim, ki se učijo slovenščine, nemščine, slovaščine ali madžarščine kot neprvega jezika na različnih stopnjah učenja (B1 do C2), učiteljem teh jezikov kot tujih jezikov in didaktikom ter snovalcem inovativnih tujejezičnih učnih gradiv. Koristna in uporabna so pri delu v razredu in pri samostojnem učenju.

Projekt EPHRAS je bil leta 2006 nagrajen z Evropskim jezikovnim priznanjem in je pomemben dosežek v mednarodnem in slovenskem raziskovanju  na področju frazeologije in didaktike tujih jezikov ter pionirsko delo pri razvoju inovativnih frazeoloških e-učnih pripomočkov in vsebin.