E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Praksa med študijem
Na programu Nemščina kot tuji jezik študenti obvezno opravljajo strnjeno in razpršeno pedagoško prakso v ustanovah od osnovne šole do poučevanja odraslih. Obseg prakse je 8 ECTS oz. v primeru vezave z nepedagoškim študijskim predmetom 18 ECTS. Na programu Medkulturna germanistika v okviru izbirnih modulov pedagoških vsebin študenti obvezno opravljajo strnjeno in razpršeno pedagoško prakso v ustanovah od osnovne šole do poučevanja odraslih. Obseg prakse je 17 ECTS.
Na programu Medkulturna germanistika študenti obvezno opravljajo dvo- ali štiritedensko prakso v različnih ustanovah v Avstriji in Sloveniji. To so ustanove s področja medijev, turizma, uprave in izobraževanja. Obseg prakse je 6 oz. 12 ECTS.
Elemente praktičnega dela najdemo tudi na programih Germanistika in Nemški jezik in književnost. Študenti so vključeni v raziskovalne in strokovne projekte ter skozi terensko delo raziskujejo svoje poklicne možnosti.

V času študija lahko študenti pridobivajo izkušnje iz poučevanja tudi v okviru Jezikovnega inkubatorja, ki deluje na Centru za vseživljenjsko izobraževanje Filozofske fakultete UM. Sodelujejo pri izvedbi tečajev nemščine za otroke in se pod mentorstvom didaktikov nemščine preizkušajo v izvajanju tečajev za mladostnike in odrasle.